Projektinė veikla

 

Projekto pavadinimas

Suma (Eur)

Metai

Atsakingas asmuo

Lietuvos kultūros tarybos projektai

Jaunojo dizainerio prizas 2022 14 000,00 2022 Irena Turčinavičienė
Leopoldas Surgailis 4 800,00 2022 Marius Iršėnas
Tarptautinės dizaino kūrybinės dirbtuvės „New Idea 2022“ 7 500,00 2022 Andrejus Repovas
Tarptautinis kaulinio porceliano simpoziumas 13 000,00 2022 Remigijus Sederavičius
Laimos Kreivytės projekto „Pogrindžio antropologija" katalogas 10 000,00 2022 Egija Inzule
Nidos meno kolonijos paroda ir renginių programa 20 000,00 2022 Egija Inzule
Aktualioji dailėtyra: naujausios Lietuvos meno tyrimų atodangos 12 000,00 2022 Rasa Buvilaitė
Knygos „Lietuvos pramoninio baldų dizaino istorijos tyrimas: „Ventos" metraščiai“ 6 100,00 2022 Rasa Janulevičiūtė
Knyga „UROBORAS: Tipografijos vizualumas" 6 000,00 2022 Aušra Lisauskienė

Iš viso 2022 m. 100 300,00 Eur

Aktualioji dailėtyra: naujausios Lietuvos meno tyrimų atodangos 7 000,00 2021 Rasa Butvilaitė 
VDA prof. Vladislovo Daujoto (1921–2009) akademinės ir kūrybinės veiklos įprasminimas, pažymint 100-ąsias gimimo metines 9 000,00 2021 Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė
Leopoldas Surgailis 4 900,00 2021 Marius Iršėnas
James Tait „Architektūrinių idėjų knyga“ 5 292,00 2021 Marius Iršėnas
Raminta Jurėnaitė apie Lietuvos dailę ir fotografiją 7 000,00 2021 Marius Iršėnas
Konferencija „Kaip pasakoti apie meną? Dailės istorija, kritika, tekstai ir pasakojimai Lietuvoje“ 2 500,00 2021 Lina Michelkevičė
9 dešimt keramikai 8 000,00 2021 Rokas Dovydėnas
Jaunojo dizainerio prizas 2021 10 000,00 2021 Marius Urbanavičius
NEPALENKIAMASIS. Dailininkas Zenonas Varnauskas 12 000,00 2021 Marius Iršėnas
Tarptautinės dizaino kūrybinės dirbtuvės „New Idea 2021“ 7 700,00 2021 Andrejus Repovas
Kaulinio porceliano dizainas Lietuvoje: "Jiesia" tyrimas 9 000,00 2021 - 2022 Remigijus Sederevičius

Projektas-paroda „Tarpukario Vilniaus moterų dailė: tarp lūkesčių ir galimybių“

25 000,00 2021 - 2022 Algė Andriulytė
Nidos meno kolonijos atvira mokykla, renginiai, kūrybinės dirbtuvės ir virtuali programa 2021 m. 20 000,00 2021 Monika Kalinauskaitė
Dizaino grupė COMPANY Nidos meno kolonijoje: ko-produkcija ir pristatymas 5 000,00 2021 Monika Kalinauskaitė
Eperješų ir Gelgaudų Panemunės pilis: istorija - kultūra - kasdienybė. II etapas (interaktyvios ekspozicijos sukūrimas) 22 200,00 2021 Marius Daraškevičius
4K 2021: nuo konflikto iki konsensuso per kūrybiškumą ir kultūrą 25 270,00 2021 Monika Kalinauskaitė

Iš viso 2021 m.  179 862,00 Eur

Neringos miško architektūra 100 000,00 2020 - 2021 Egija Inzule
Skaitmeninio katalogo "Konceptualiosios juvelyrikos pozicijos" sudarymas 4 000,00 2020 Laima Kėrienė
Inovatyvių kūrybos metodų tekstilės ir mados dizaine plėtotė Lietuvoje 7 000,00 2020 - 2021 Jolanta Vazalinskienė
Ar ji ateina? / Is she coming? 10 000,00 2020 - 2021 Laura Stasiulytė Gudaitė
Laisvės kariai - dizaino tyrimo pristatymas 7 000,00 2020 Marius Urbanavičius
Lietuvos pramoninio baldų dizaino istorijos tyrimas: „Ventos“ metraščiai 2 750,00 2020 Rasa Janulevičiūtė
Tekstilė ateičiai / Textile for future 9 350,00 2020 Monika Žaltauskaitė Grašienė
UROBORAS: tipografikos vizualumas 4 500,00 2020 Aušra Lisauskienė
Saros Staton „Superstore“ 5 600,00 2020 Egija Inzule
Vilniaus Šventojo Kazimiero bažnyčia XVII – XVIII amžiais  4 800,00 2020 Marius Iršėnas
Nidos meno kolonijos renginių programa 14 000,00 2020 Egija Inzule
Post-Sakralus 5 000,00 2020 - 2021 Juozas Brundza
Jaunojo dizainerio prizas 2020 15 000,00 2020 Marius Urbanavičius
Tadas Baginskas: dizaino liudininkas 5 500,00 2020 Rasa Janulevičiūtė
Nidos meno kolonijos paroda „Gamybos karštinė 2008“ 9 000,00 2020 - 2021 Egija Inzule
Tarptautinės konferencijos „Materialusis knygos kūnas: tradicijos ir naujovių sąveikos“ parengimui ir įgyvendinimui 8 000,00 2020 - 2021 Jolita Liškevičienė
Petras Kiaulėnas. Atsiminimai, dienoraštis, laiškai 4 400,00 2020 Rasa Janulevičiūtė
Tarptautinis kaulinio porceliano simpoziumas 14 000,00 2020 Remigijus Sederevičius
Summa: lietuvių dailininkų poezijos antologija 3 000,00 2020 Rasa Janulevičiūtė
Lietuvių išeivijos architektūrinių eksperimentų sklaida leidinyje „Formuojant ateitį: Aleksandros Kašubos erdvinės aplinkos“ 8 800,00 2020 Elona Lubytė
Jaunųjų architektų kūrybinės dirbtuvės „Mažųjų Lietuvos miestų architektūros paveldo aktualizavimas“ 3 500,00 2020 Marius Šaliamoras
Jaunųjų architektų kūrybinės dirbtuvės „Parametrinė architektūra“ 8 000,00 2020 Marius Šaliamoras
Eperješų ir Gelgaudų Panemunės pilis: istorija - kultūra - kasdienybė 12 300,00 2020 Marius Iršėnas
Tarptautinės dizaino kūrybinės dirbtuvės „New Idea 2020“ 6 100,00 2020 Andrejus Repovas
Knygos „Anastazijos ir Antano Tamošaičių XIX-XX a. I p. lietuvių liaudies meno kolekcija“ parengimas 5 200,00 2020 - 2021 Miglė Lebednykaitė
Nidos meno kolonijos rezidencijų programa 16 000,00 2020 Egija Inzule
4K 2020: nuo konflikto iki konsensuso per kūrybiškumą ir kultūrą 20 000,00 2020 Egija Inzule

                                                     Iš viso 2020 m.  312 800,00 Eur

Jaunųjų architektų kūrybinės dirbtuvės "Mažųjų Lietuvos miestų identiteto formavimas" 2 500,00 2019 Marius Šaliamoras
1-asis Baltijos medijų meno simpoziumas: 1989-2019 3 600,00 2019 Vytautas Michelkevičius
Tadas Baginskas - dizaino liudininkas 2 800,00 2019  Rasa Janulevičiūtė
Tarptautinė tipografikos bienalė "Keliaujančios raidės'19: URBOBRAS" 4 984,56 2019 Aušra Lisauskienė
Dizaino kūrybinės dirbtuvės "New Idea 2019" 8 200,00 2019 Andrejus Repovas
Neįgyvendintų XX a. Vilniaus projektų tyrimas ir paroda 5 000,00 2019 Rasa Antanavičiūtė
Nidos meno kolonijos įvietintos ir įtinklintos rezidencijos 12 200,00 2019 Vytautas Michelkevičius
4K 2019: nuo konfilkto iki konsensuso per kūrybiškumą ir kultūrą 13 200,00 2019 Rasa Antanavičiūtė
Nidos meno kolonijos rezidentų parodos ir edukacija 6 000,00 2019 Indrė Liškauskaitė
Eksperimentinės kūrybinės dirbtuvės 13-18 m. jaunimui "KALBU VAIZDU" 4 500,00 2019 Rita Brakauskaitė
Algimantas Mačiulis. Architektūra: stiliai, kompozicija, menų sąveika 5 000,00 2019 Rasa Janulevičiūtė
Miesto kultūra. Miestai be miestiečių 6 900,00 2019 Donata Jutkienė
Vytautas Kairiūkštis (1890-1961) - Lietuvos dailės avangardo pionierius 5 000,00 2019 Viktoras Liutkus
Knygos "Žiūrovas meno kūrinyje: dalyvavimas ir bendradarbiavimas Lietuvos šiuolaikiniame mene" leidyba 6000,00 2019 - 2021 Lina Michelkevičė
Baltų kultūra miesto sienose 6 000,00 2019 Linas Blažiūnas
Nidos meno kolonijos vasaros paroda "Virtualūs peizažai" 12 000,00 2019 Rasa Antanavičiūtė
Jaunojo dizainerio prizas 2019 17 000,00 2019 Marius Urbanavičius
Gugging sodas 7 200,00 2019 Rasa Antanavičiūtė
NMK Vaizduotės ir idėjų žemėlapiai: inovatyvių vizualizavimo formų taikymas mene, kultūros komunikacijoje, edukacijoje, moksle. (2017-2019 m.) 9 400,00 2019 Vytautas Michelkevičius

Venecija 2018-2019. Operos-performanso „Saulė ir jūra“ adaptacija nacionaliniam paviljonui (II etapas)

246 700,00 2019 Rasa Antanavičiūtė
Nidos meno kolonijos eksperimentinės ir tiriamosios rezidencijos (2018-2019 m.) 9 600,00 2019 Vytautas Michelkevičius
Knygos „X, Y, Z“, apie vieno pagrindinių vizualiosios kultūros elemento - teksto vizualizavimą ir konceptualizavimą, sudarymas, leidimas bei pristatymas seminare (2018-2019 m.) 3 700,00 2019 Aušra Lisauskienė
Jaunas-jaunam: tekstilė ateičiai II (2018-2019 m.) 3 228,00 2019 Donata Jutkienė
Tarpukario Vilnius - konferencija  4 000,00 2019 Algė Andrulytė

Iš viso 2019 m.   399 362,56 Eur

Jaunas - jaunam: tekstilė ateičiai 7 000,00 2018 Donata Jutkienė
Paradigmos poslinkis nuo tradicinių į kūrybines industrijas – tvarios regioninės plėtros esmė  3 000,00 2018 Linas Ramanauskas
Paroda ir knyga „Klaipėdos dizaino mokykla“  9 400,00 2018 Vakaris Bernotas
10 kėdžių: Lietuvos dizaino naratyvai 2 900,00 2018 Rasa Janulevičiūtė
Knygos „X, Y, Z“, apie pagrindinių vizualiosios kultūros elementų – teksto vizualizavimą ir konceptualizavimą, sudarymas, leidimas bei pristatymas seminare  7 900,00 2018 Aušra Lisauskienė
Kūrybinės dirbtuvės ir konferencija "(Ne) įgalumo labirintai" 6 400,00 2018 Vilma Špokavičiūtė
Jaunųjų architektų kūrybinės dirbtuvės „Mažųjų Lietuvos miestų viešųjų erdvių regeneravimas“  4 700,00 2018 Marius Šaliamoras
Baltijos jūra: taki atmintis 3 500,00 2018 Rasa Antanavičiūtė
Tarptautinis kaulinio porceliano simpoziumas 14 700,00 2018 Remigijus Sederevičius
Tarptautinė mokslo ir meno konferencija "Menas valstybėje - valstybė mene" 4 500,00 2018 Aušra Trakšelytė
Nidos meno kolonijos eksperimentinės ir tiriamosios rezidencijos 10 600,00 2018 Vytautas Michelkevičius
Besijungiantys kadrai 6 000,00 2018 Vaidas Naginionis
Kupiškėnų enciklopedija 2 200,00 2018 Vidmantas Jankauskas
Marius Iršėnas
Intensyvūs vasaros kursai paminklosaugininkams: Kultūriniai kraštovaizdžiai 2018 9 200,00 2018 Rasa Antanavičiūtė
Nidos meno kolonijos produkcijos ir sklaidos rezidencijos 26 000,00 2018 Vytautas Michelkevičius
(Ne) matomas tarpukario Vilnius: dailės ir architektūros pavidalai 8 400,00 2018 Algė Andriulytė
Tamsos širdis (Dark Drawn) 4 400,00 2018 Rasa Antanavičiūtė
4K: nuo konflikto iki konsensuso per kūrybiškumą ir kultūrą 10 286,00 2018 Rasa Antanavičiūtė
Tarptautinė paroda „Įelektrinta prigimtis“ Nidos meno kolonijoje 5 400,00 2018 Vytautas Michelkevičius
Vytautas Brėdikis „Trečioji knyga tarp fizikos ir metafizikos“ 2 000,00 2018 Marius Iršėnas
Vytautas Jurgis Dičius. Architekto žvilgsniu 2 000,00 2018 Algimantas Mačiulis
Marius Iršėnas
Jaunojo dizainerio prizas 2018 14 000,00 2018 Marius Urbanavičius
Marijos Žilevičienės kūrybos vaidmuo formuojant nacionalinę Lietuvos tekstilės mokyklą 4 000,00 2018 Eglė Ganda Bogdanienė
Summa: Lietuvių dailininkų poezijos antalogija 3 300,00 2018 Gintarė Bernotienė
Marius Iršėnas
Meninės saviraiškos projektas „Analogai“ 6 400,00 2018 Vaidas Naginionis
Pasakojimas tęsiasi: modernizacijos traukinyje. Lietuvos šimtmetis: 1918-2018 3 000,00 2018 Giedrė Jankevičiūtė
Marius Iršėnas

                                                  Iš viso 2018 m.  181 186,00 Eur

Knygos „Abdonas Korzonas – pirmasis Vilniaus vaizdų fotografas. Gyvenimas ir nuotraukos“ leidimas 9.000,00 2017 Marius Iršėnas
Socialinę atskirtį mažinančios kūrybinės dirbtuvės „(Ne)LAISVAS menas“ 7.000,00 2017 Vaidas Naginionis
Kaleidoskopas: dizainas ir fikcija 4.400,00 2017 Skaistė Marčienė
Creature. Apsikeitimas edukacinėmis laboratorijomis–stovyklomis 13.000,00 2017 Alvydas Lukys
Nidos meno kolonijos trejopa rezidencijų programa 18.000,00 2017 Vytautas Michelkevičius
Kultūriniai kraštovaizdžiai. Intensyvūs vasaros kursai paminklosaugininkams 8.100,00 2017 Rasa Antanavičiūtė
Menas ir politika Vilniaus viešosiose erdvėse. XX a. pirmoji pusė 7.000,00 2017 Rasa Antanavičiūtė
Gildos Williams knygos „Kaip rašyti apie šiuolaikinį meną“ vertimas ir leidyba 4.300,00 2017 Marius Iršėnas
Dizaino kūrybinės dirbtuvės „NewIDeA 2017“ 10.000,00 2017 Andrejus Repovas
Jaunojo dizainerio prizas 2017 8.000,00 2017 Marius Urbanavičius
Paroda ir knyga „Klaipėdos dizaino mokykla“ 4.550,00 2017 Vakaris Bernotas
Jaunųjų architektų kūrybos parodų „ Modernios architektūros forma“ ciklas 12,000.00 2017 Marius Pranas Šaliamoras
Knygos „Konstantinas Bogdanas j. Šviesioji nesėkmės pusė“ leidimas 4.000,00 2017 Marius Iršėnas
Kūrybinė platforma: Lietuva +MIR 7.000,00 2017 Vaida Almonaitytė-Navickienė
Tarptautinė paroda „Jūros žvilgsnis (When the Sea Looks Back) Nidos meno kolonijoje 12.000,00 2017 Rasa Antanavičiūtė
Vilniaus miesto muziejaus–tyrimų centro galimybių studija 16.000,00 2017 Rasa Antanavičiūtė
Vaizduotės ir idėjų žemėlapiai: inovatyvių vizualizavimo formų taikymas mene, kultūros komunikacijoje, edukacijoje 30.000,00 2017 Vytautas Michelkevičius
Tu negali - menas gali 4.000,00 2017 Vaidas Naginionis
Nidos meno kolonijos tarpsritinių tyrimų rezidencijų programa 9.000,00 2017 Vytautas Michelkevičius

                                                  Iš viso 2017 m.  187 350,00 Eur

„Airtime“- Lietuvos paviljonas Milano trienalėje 2016 60.000,00 2016 Justė Kostikovaitė
Jaunųjų menininkų kūrybinės dirbtuvės, paroda „Apleistų kultūrinių erdvių atvėrimas visuomenei“ 3.360,00 2016 Marius Šaliamoras
Petras Gintalas: medalio žmogus 4.000,00 2016 Marius Iršėnas
Lietuvos dailė ir fotografija pasaulinio meno kontekste 2.500,00 2016 Marius Iršėnas
Vytautas Palaima: realybės horizontai 4.000,00 2016 Marius Iršėnas
Dailininkas Algimantas Jonas Švėgžda
(1941 - 1996). I ir II knygų leidyba
15.000,00 2016 Marius Iršėnas
Anykščių miesto gyvenamųjų kvartalų poilsio baldų ir įrangos kūrybinės dirbtuvės 1.050,00 2016 Asta Noreikienė
V-oji popierinių idėjų paroda „Popieriukas“ 2.200,00 2016 Asta Noreikienė
Tradicinio audimo mokymai Panemunės pilyje 4.500,00 2016 Daura Giedraitienė
Animacija: nuo idėjos iki ekrano 2.500,00 2016 Marius Iršėnas
Artūro Railos medijų instaliacijos „Libretas Maersk Mckinley Moller. Sinopsis“
eksponavimas Nacionalinėje dailės galerijoje
21.000,00 2016 Lolita Jablonskienė
REJuvenate European Design 11.000,00 2016 Marius Urbanavičius
1830 – 1831 metų sukilimas. Antanas Gelgaudas 5.100,00 2016 Daura Giedraitienė
Tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija „(At)koduota istorija architektūroje“, konferencijos tezių leidyba 3.800,00 2016 Edita Povilaitytė-Leliugienė
Religinė liaudies skulptūra Lietuvoje XIX-XX a. I pusėje 4.100,00 2016 Marius Iršėnas
Solidworks WORLD 2016 10.000,00 2016 Marius Urbanavičius
Tarptautinė paroda „Hibridiniai peizažai“ Nidos meno kolonijoje 5.000,00 2016 Vytautas Michelkevičius
Kuruotų rezidencijų programa Nidos meno kolonijoje 2016-2017 19.178,30 2016 Rasa Antanavičiūtė
Tu negali - menas gali 4.500,00 2016 Ingrida Liaukonienė
Meninis tyrimas Lietuvoje: tarp mokslo, edukacijos ir menininkų praktikų 4.950,00 2016  

                                                    Iš viso 2016 m.  187 738,30 Eur

Lietuvos dizaino specialybės pradininko Felikso Daukanto 100-mečio renginių ciklas 5.500,00 2015 Ieva Stankūnaitė
Tarptautinis tęstinis rašto meno projektas „Keliaujančios raidės 2015“