Projektinė veikla

Projekto pavadinimas

Suma (Eur)

Metai

Atsakingas asmuo

Lietuvos kultūros tarybos projektai

Konferencija „Meno ir darbo santykis Rytų ir Centrinės Europos šalių šiuolaikiniame mene po 1991-ųjų“

4 900,00 2024 Lina Michelkevičė

„Trys judančio vaizdo dešimtmečiai“

15 500,00 2024 Irma Stanaitytė-Bazienė

Nidos meno kolonijos rezidencijų, parodų ir renginių programa 2024 m.

33 000,00 2024 Egija Inzule

„Jaunojo dizainerio prizas 2024“

26 000,00 2024 Daina Eičaitė

„Eglės Gandos Bogdanienės ir Jolantos Vazalinskienės sukurta tvarios mados koncepcija, apibendrinta leidinyje NEMADINGA MADA“

8 000,00 2024 Jolanta Vazalinskienė

„Mindaugo Skudučio kūryba“

8 500,00 2024 Viktoras Liutkus
Iš viso 2024 m. 95 900,00 Eur

Knygos „Būti dalimi. Dalyvavimas ir bendradarbiavimas Lietuvos šiuolaikiniame mene“ leidimo anglų kalba parengimas

9 000,00 2023 Lina Michelkevičė

Tarptautinės tekstilės meno parodos „IMAGINE!“ pristatymas Lietuvoje

26 000,00  2023 Severija Inčirauskaitė- Kriaunevičienė

Paroda „Interpretuojant Gucevičių. VDA Architektūros katedrai - 230“

4 050,00  2023 Romualdas Kučinskas

„Žemaitijos kalvystė: PAMINKLINIAI KRYŽIAI“

11 000,00 2023 Laima Kėrienė

Tarptautinės tipografikos bienalės „Keliaujančios raidės'23: HOLOGRAMA“ paroda

11 200,00  2023 Aušra Lisauskienė

Algimanto Mačiulio knygos „Architektūra: stiliai, kompozicija, menų sąveika“ leidyba

4 000,00 2023 Rasa Janulevičiūtė
Jaunojo dizainerio prizas 2023 26 000,00 2023 Daina Eičaitė
Paroda „Orai keičiasi“, renginiai ir rezidencijos Nidos meno kolonijoje 12 200,00  2023 Egija Inzule
„Mediadramos“ 15 000,00 2023 Irma Stanaitytė-Bazienė

Aktualioji Dailėtyra: naujausios Lietuvos meno tyrimų atodangos. Skiriama Vilniaus 700 metų jubiliejui

10 000,00 2023 Rasa Butvilaitė
Iš viso 2023 m. 128 450,00 Eur
„Monografijos Vladislovas Daujotas (1921–2009): tekstilininko archyvas parengimas“ 9 000,00 2022 Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė

Grafikės Danutės Jonkaitytės katalogo sudarymas ir leidyba

11 500,00 2022 Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė
(Ne)prarastasis fotografinių vaizdų archyvas 1997-2022: rinkimas, analizė ir aktualizavimas 8 000,00 2022 Vytautas Michelkevičius
Ukrainos menininkų rezidencijos NMK: produkcijos, kūrybinės dirbtuvės, renginiai 20 000,00 2022 Egija Inzule
Jaunojo dizainerio prizas 2022 14 000,00 2022 Daina Eičaitė
Leopoldas Surgailis 4 800,00 2022 Marius Iršėnas
Tarptautinės dizaino kūrybinės dirbtuvės „New Idea 2022“ 7 500,00 2022 Andrejus Repovas
Tarptautinis kaulinio porceliano simpoziumas 13 000,00 2022 Remigijus Sederavičius
Laimos Kreivytės projekto „Pogrindžio antropologija" katalogas 10 000,00 2022 Egija Inzule
Nidos meno kolonijos paroda ir renginių programa 20 000,00 2022 Egija Inzule
Aktualioji dailėtyra: naujausios Lietuvos meno tyrimų atodangos 12 000,00 2022 Rasa Buvilaitė
Knygos „Lietuvos pramoninio baldų dizaino istorijos tyrimas: „Ventos" metraščiai“ 6 100,00 2022 Rasa Janulevičiūtė
Knyga „UROBORAS: Tipografijos vizualumas" 6 000,00 2022 Aušra Lisauskienė

Iš viso 2022 m. 148 800,00 Eur

Aktualioji dailėtyra: naujausios Lietuvos meno tyrimų atodangos 7 000,00 2021 Rasa Butvilaitė 
VDA prof. Vladislovo Daujoto (1921–2009) akademinės ir kūrybinės veiklos įprasminimas, pažymint 100-ąsias gimimo metines 9 000,00 2021 Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė
Leopoldas Surgailis 4 900,00 2021 Marius Iršėnas
James Tait „Architektūrinių idėjų knyga“ 5 292,00 2021 Marius Iršėnas
Raminta Jurėnaitė apie Lietuvos dailę ir fotografiją 7 000,00 2021 Marius Iršėnas
Konferencija „Kaip pasakoti apie meną? Dailės istorija, kritika, tekstai ir pasakojimai Lietuvoje“ 2 500,00 2021 Lina Michelkevičė
9 dešimt keramikai 8 000,00 2021 Rokas Dovydėnas
Jaunojo dizainerio prizas 2021 10 000,00 2021 Marius Urbanavičius
NEPALENKIAMASIS. Dailininkas Zenonas Varnauskas 12 000,00 2021 Marius Iršėnas
Tarptautinės dizaino kūrybinės dirbtuvės „New Idea 2021“ 7 700,00 2021 Andrejus Repovas
Kaulinio porceliano dizainas Lietuvoje: "Jiesia" tyrimas 9 000,00 2021 - 2022 Remigijus Sederevičius

Projektas-paroda „Tarpukario Vilniaus moterų dailė: tarp lūkesčių ir galimybių“

25 000,00 2021 - 2022 Algė Andriulytė
Nidos meno kolonijos atvira mokykla, renginiai, kūrybinės dirbtuvės ir virtuali programa 2021 m. 20 000,00 2021 Monika Kalinauskaitė
Dizaino grupė COMPANY Nidos meno kolonijoje: ko-produkcija ir pristatymas 5 000,00 2021 Monika Kalinauskaitė
Eperješų ir Gelgaudų Panemunės pilis: istorija - kultūra - kasdienybė. II etapas (interaktyvios ekspozicijos sukūrimas) 22 200,00 2021 Marius Daraškevičius
4K 2021: nuo konflikto iki konsensuso per kūrybiškumą ir kultūrą 25 270,00 2021 Monika Kalinauskaitė

Iš viso 2021 m.  179 862,00 Eur

Neringos miško architektūra 100 000,00 2020 - 2021 Egija Inzule
Skaitmeninio katalogo "Konceptualiosios juvelyrikos pozicijos" sudarymas 4 000,00 2020 Laima Kėrienė
Inovatyvių kūrybos metodų tekstilės ir mados dizaine plėtotė Lietuvoje 7 000,00 2020 - 2021 Jolanta Vazalinskienė
Ar ji ateina? / Is she coming? 10 000,00 2020 - 2021 Laura Stasiulytė Gudaitė
Laisvės kariai - dizaino tyrimo pristatymas 7 000,00 2020 Marius Urbanavičius
Lietuvos pramoninio baldų dizaino istorijos tyrimas: „Ventos“ metraščiai 2 750,00 2020 Rasa Janulevičiūtė
Tekstilė ateičiai / Textile for future 9 350,00 2020 Monika Žaltauskaitė Grašienė
UROBORAS: tipografikos vizualumas 4 500,00 2020 Aušra Lisauskienė
Saros Staton „Superstore“ 5 600,00 2020 Egija Inzule
Vilniaus Šventojo Kazimiero bažnyčia XVII – XVIII amžiais  4 800,00 2020 Marius Iršėnas
Nidos meno kolonijos renginių programa 14 000,00 2020 Egija Inzule
Post-Sakralus 5 000,00 2020 - 2021 Juozas Brundza
Jaunojo dizainerio prizas 2020 15 000,00 2020 Marius Urbanavičius
Tadas Baginskas: dizaino liudininkas 5 500,00 2020 Rasa Janulevičiūtė
Nidos meno kolonijos paroda „Gamybos karštinė 2008“ 9 000,00 2020 - 2021 Egija Inzule
Tarptautinės konferencijos „Materialusis knygos kūnas: tradicijos ir naujovių sąveikos“ parengimui ir įgyvendinimui 8 000,00 2020 - 2021 Jolita Liškevičienė
Petras Kiaulėnas. Atsiminimai, dienoraštis, laiškai 4 400,00 2020 Rasa Janulevičiūtė
Tarptautinis kaulinio porceliano simpoziumas 14 000,00 2020 Remigijus Sederevičius
Summa: lietuvių dailininkų poezijos antologija 3 000,00 2020 Rasa Janulevičiūtė
Lietuvių išeivijos architektūrinių eksperimentų sklaida leidinyje „Formuojant ateitį: Aleksandros Kašubos erdvinės aplinkos“ 8 800,00 2020 Elona Lubytė
Jaunųjų architektų kūrybinės dirbtuvės „Mažųjų Lietuvos miestų architektūros paveldo aktualizavimas“ 3 500,00 2020 Marius Šaliamoras
Jaunųjų architektų kūrybinės dirbtuvės „Parametrinė architektūra“ 8 000,00 2020 Marius Šaliamoras
Eperješų ir Gelgaudų Panemunės pilis: istorija - kultūra - kasdienybė 12 300,00 2020 Marius Iršėnas
Tarptautinės dizaino kūrybinės dirbtuvės „New Idea 2020“ 6 100,00 2020 Andrejus Repovas
Knygos „Anastazijos ir Antano Tamošaičių XIX-XX a. I p. lietuvių liaudies meno kolekcija“ parengimas 5 200,00 2020 - 2021 Miglė Lebednykaitė
Nidos meno kolonijos rezidencijų programa 16 000,00 2020 Egija Inzule
4K 2020: nuo konflikto iki konsensuso per kūrybiškumą ir kultūrą 20 000,00 2020 Egija Inzule

                                                     Iš viso 2020 m.  312 800,00 Eur

Jaunųjų architektų kūrybinės dirbtuvės "Mažųjų Lietuvos miestų identiteto formavimas" 2 500,00 2019 Marius Šaliamoras
1-asis Baltijos medijų meno simpoziumas: 1989-2019 3 600,00 2019 Vytautas Michelkevičius
Tadas Baginskas - dizaino liudininkas 2 800,00 2019  Rasa Janulevičiūtė
Tarptautinė tipografikos bienalė "Keliaujančios raidės'19: URBOBRAS" 4 984,56 2019 Aušra Lisauskienė
Dizaino kūrybinės dirbtuvės "New Idea 2019" 8 200,00 2019 Andrejus Repovas
Neįgyvendintų XX a. Vilniaus projektų tyrimas ir paroda 5 000,00 2019 Rasa Antanavičiūtė
Nidos meno kolonijos įvietintos ir įtinklintos rezidencijos 12 200,00 2019 Vytautas Michelkevičius
4K 2019: nuo konfilkto iki konsensuso per kūrybiškumą ir kultūrą 13 200,00 2019 Rasa Antanavičiūtė
Nidos meno kolonijos rezidentų parodos ir edukacija 6 000,00 2019 Indrė Liškauskaitė
Eksperimentinės kūrybinės dirbtuvės 13-18 m. jaunimui "KALBU VAIZDU" 4 500,00 2019 Rita Brakauskaitė
Algimantas Mačiulis. Architektūra: stiliai, kompozicija, menų sąveika 5 000,00 2019 Rasa Janulevičiūtė
Miesto kultūra. Miestai be miestiečių 6 900,00 2019 Donata Jutkienė
Vytautas Kairiūkštis (1890-1961) - Lietuvos dailės avangardo pionierius 5 000,00 2019 Viktoras Liutkus
Knygos "Žiūrovas meno kūrinyje: dalyvavimas ir bendradarbiavimas Lietuvos šiuolaikiniame mene" leidyba 6000,00 2019 - 2021 Lina Michelkevičė
Baltų kultūra miesto sienose 6 000,00 2019 Linas Blažiūnas
Nidos meno kolonijos vasaros paroda "Virtualūs peizažai" 12 000,00 2019 Rasa Antanavičiūtė
Jaunojo dizainerio prizas 2019 17 000,00 2019 Marius Urbanavičius
Gugging sodas 7 200,00 2019 Rasa Antanavičiūtė
NMK Vaizduotės ir idėjų žemėlapiai: inovatyvių vizualizavimo formų taikymas mene, kultūros komunikacijoje, edukacijoje, moksle. (2017-2019 m.) 9 400,00 2019 Vytautas Michelkevičius

Venecija 2018-2019. Operos-performanso „Saulė ir jūra“ adaptacija nacionaliniam paviljonui (II etapas)

246 700,00 2019 Rasa Antanavičiūtė
Nidos meno kolonijos eksperimentinės ir tiriamosios rezidencijos (2018-2019 m.) 9 600,00 2019 Vytautas Michelkevičius
Knygos „X, Y, Z“, apie vieno pagrindinių vizualiosios kultūros elemento - teksto vizualizavimą ir konceptualizavimą, sudarymas, leidimas bei pristatymas seminare (2018-2019 m.) 3 700,00 2019 Aušra Lisauskienė
Jaunas-jaunam: tekstilė ateičiai II (2018-2019 m.) 3 228,00 2019 Donata Jutkienė
Tarpukario Vilnius - konferencija  4 000,00 2019 Algė Andrulytė

Iš viso 2019 m.  399 362,56 Eur

Jaunas - jaunam: tekstilė ateičiai 7 000,00 2018 Donata Jutkienė
Paradigmos poslinkis nuo tradicinių į kūrybines industrijas – tvarios regioninės plėtros esmė  3 000,00 2018 Linas Ramanauskas
Paroda ir knyga „Klaipėdos dizaino mokykla“  9 400,00 2018 Vakaris Bernotas
10 kėdžių: Lietuvos dizaino naratyvai 2 900,00 2018 Rasa Janulevičiūtė
Knygos „X, Y, Z“, apie pagrindinių vizualiosios kultūros elementų – teksto vizualizavimą ir konceptualizavimą, sudarymas, leidimas bei pristatymas seminare  7 900,00 2018 Aušra Lisauskienė
Kūrybinės dirbtuvės ir konferencija "(Ne) įgalumo labirintai" 6 400,00 2018 Vilma Špokavičiūtė
Jaunųjų architektų kūrybinės dirbtuvės „Mažųjų Lietuvos miestų viešųjų erdvių regeneravimas“  4 700,00 2018 Marius Šaliamoras