Senatas

Vilniaus dailės akademijos senatas

VDA Senatas yra kolegialus akademinių reikalų valdymo organas, atsakingas už akademinius ir juos įtakojančius bendruosius VDA reikalus. VDA senatas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Vilniaus dailės akademijos statutu, VDA senato darbo reglamentu, Senato nutarimais, VDA vidaus teisės aktais ir dokumentais. Senatą sudaro 30 narių. Senato nariai yra renkami nariai ir nariai pagal pareigas, šešis studentų atstovus į Senatą skiria Akademijos studentų atstovybė. Senato kadencija – penkeri metai. Šios kadencijos Senato narių įgaliojimai baigiasi 2026 m. lapkričio 5 d.

VDA Senato pirmininkė prof.dr. Renata Maldutienė
8 5 210 5449; renata.maldutiene@vda.lt

VDA Senato pirmininkės pavaduotoja doc. Jolanta Mikulskytė
jolanta.mikulskyte@vda.lt

VDA Senato referentė Laima Spelskienė 
8 5 210 5484; laima.spelskiene@vda.lt

Senato nariai
Senato komitetai ir komisija
Senato darbo reglamentas 
Senato darbo planas
Senato nutarimai
Senato ataskaitos 
Senato naujienos