Projektinė veikla

Nidos meno kolonijos atvira mokykla, renginiai, kūrybinės dirbtuvės ir virtuali programa 2021 m.

Projekto būsena Įgyvendinama
Skirtas finansavimas 20 000,00 Eur
Atsakingas asmuo Egija Inzule
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2021-02-01 - 2021-12-31
Projekto portfelis Meno projektų portfelis

2021 m. NMK toliau tęs, plėtos ir tobulins įvairių tarpdisciplininių praktikų aktualizavimo programas, inicijuodama procesus ir produkciją, kylančią iš istorinės, geo- ir socio-politinės analizės bei refleksijos, sutelktos į šiandieninio Kuršių nerijos konteksto atvejo studiją. NMK bus organizuojama internete ir po atviru dangumi vyksianti paskaitų, diskusijų, susibūrimų ir tinklaveikos susitikimų programa, truksianti visus metus ir turinti tris pagrindines kryptis. Šios programos tikslas – praplėsti plačiosios publikos galimybes susipažinti su NMK kaip aktyvia produkcijos aikštele ir jos hibridinėmis veiklomis. 2021 m. programoje bus akcentuojami teoriniai seminarai internete ir NMK Bibliotekos pokalbių programoje bei praktiniai, erdviniai, medžiaginiai procesai Nidos erdvėse po atviru dangumi.


1 Kryptis: tęsdama Neringos miško architektūros projektą, 2021 m. NMK toliau rengs miško ekskursijas, sulaukusias didelio vietos žiūrovų susidomėjimo. Vietos miškų ir Nacionalinio parko ekspertų bei Kuršių nerijoje gyvenančių ir dirbančių architektų vedamos ekskursijos tyrinėja regiono miškus ir jų išskirtinius eko- ir socio-politinius bruožus, tarp jų – sudėtingus teisinius ir vadybinius procesus, slypinčius už vešlaus gamtos fasado. Praplėsdama projekto formatą, NMK organizuos kūrybines dirbtuves po atviru dangumi – Neringos miško architektūros mokyklą, kurioje bus tyrinėjamos eksperimentinės medžio apdirbimo technologijos, sujungiančios tradicinį amatą, dizainą ir meną. Programoje taip pat vyks virtualios paskaitos, suteiksiančios teorinį kontekstą ir mainų bei kontaktų mezgimo galimybę Lietuvos ir kitų šalių specialistams.


2 Kryptis: 2020 m. NMK pradėjo menininko Hiwa K projektą „Chicago Boys: kol mes dainavome, jie sapnavo...“, bendradarbiaudama su moterų mėgėjų choru „Smiltatė“. Šis projektas – tai neoliberalizmo ir individualizmo išnyrimo posovietiniuose regionuose studija, atliekama per dainas, dalinimąsi asmeninėmis patirtimis ir gyvenimišku žinojimu. Tuo pačiu tai – performansas, aprėpiantis istorijų pasakojimą, muziką ir videomeną. 2021 m. kūrinio tąsa vyks su nauja dalyvių grupe iš Vilniaus. Šį performatyvų neoliberalizmo Lietuvoje tyrimą papildys virtualios paskaitos, vedamos ekonomikos ekspertų, apžvelgiančių naujas ekonomines sistemas, siūlančias išsamesnį atsaką į šiandienos socialines ir politines problemas. Taip pat paskaitų cikle bus apžvelgiami istoriniai šiuolaikinio meno scenos procesai posovietinėje Lietuvoje ir Baltijos regione.


3 Kryptis: 2021 m. NMK surengs seminarą ir seriją virtualių paskaitų, apžvelgiančių naujausias problemiškų meno istorijos kontekstų kuravimo metodikas, postkolonijinių diskursų įtaką meno istorijos rašymui ir terminų bei pozicijų formavimui bei pasaulyje vykstančius vizualinių identitetų permąstymo, kultūrinių institucijų pervadinimo procesus. Šios diskusijos atskaitos taškas pasirenkamas nuodugniai peržiūrint istorinės menininkų kolonijos Nidoje socio-
politinį kontekstą.

Šis projektas sukuria galimybes profesionalams iš meno, dizaino, architektūros, humanitarinių, politinių, socialinių bei ekonomikos mokslų, taip pat muzikinės kūrybos sričių keistis patirtimi, megzti ilgalaikius ryšius ir plėtoti kritinį dialogą. Antroji programos dalis kryptingai skiriama atsitiktinei, įvairiai Kuršių nerijos regiono poilsiautojų auditorijai, apimančiai įvairaus amžiaus ir socialinės padėties grupes.