Projektinė veikla

„FashionTEX“ skaitmeninės mados dizaino ir inovatyvių technologijų studijų jaunųjų dizainerių Europos akademija 

Projekto būsena

Įgyvendinamas, Nr. 101127950

Atsakingas asmuo

Audronė Drungilaitė

Projekto trukmė

2024 - 2026 m.

Projektą įgyvendinanti institucija Europos kultūros forumas (Vokietija)

Projekto partneriai

Vilniaus dailės akademija (Lietuva), Estijos menų akademija (Estija), Vakarų Bohemijos universitetas (Čekija), Latvijos menų akademija (Latvija), Amsterdamo mados akademija (Nyderlandai), Lodzės politechnikos universitetas (Lenkija), Cvikau taikomųjų menų universitetas (Vokietija), Lisabonos universitetas (Portugalija), Zagrebo universitetas (Kroatija), IED Europos dizaino institutas (Italija), Kijevo nacionalinis technologijų ir dizaino universitetas (Ukraina), Koefia akademija (Italija).

Bendra projekto suma

2 000 000,00 Eur

VDA tenkanti dalis

254 500,00 Eur

„FashionTEX“ - 3 metų trukmės „Kūrybiškos Europos” programos projektas, kurio metu siekiama auginti skaitmeninės mados ekspertų kompetencijas bei gilinti mados dizaino studentų žinias, kuriant į tvarumą ir skaitmenizaciją orientuotą mokymų medžiagą. Mados industrijoje skaitmenizuojami visi rūbo gyvavimo ciklo etapai - nuo dizaino sukūrimo iki pardavimų bei perdirbimo, taikomos technologijos sparčiai tobulėja. „FashionTEX“ projekto tikslas - suvienodinti aukštųjų mokyklų skaitmeninės mados pritaikymo žinias ir įdiegti pramonėje naudojamas technologijas į studijų programas.

Skaitmeninės mados kūrimo įrankių integravimas bus įgyvendinamas skirtingais projekto etapais: visose projekte dalyvaujančiose aukštosiose mokyklose sukuriamas arba integruojamas kursas, bendros paskaitos kūrėjų erdvėse ir vieši madų šou. Susitikimuose, konferencijose, nuotoliniuose seminaruose ir gyvai partneriai glaudžiai bendradarbiaus ir kurs mokymo modulius, kurie kels kūrybinės praktikos kokybę į naują žinių ir jų dalijimosi lygį. Rezultatai bus įgyvendinami ir perduodami dėstytojams bei studentams remiantis aukštos kokybės bendra mokymo programa.

Tikimasi, kad pagal naujai sukurtą mokymo programą bus galima sėkmingai vykdyti Europos studentų mainų programas. Absolventų profesinės galimybės ir konkurencinis potencialas darbo rinkoje ženkliai išaugs dėl skaitmeninės mados žinių ir tarptautinio bendradarbiavimo patirties.


"Weave up!"

Projekto būsena

Įgyvendinamas

Atsakingas asmuo

Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė

Projekto trukmė

2023 02 - 2025 07

Projektą įgyvendinančios institucijos

„HS_Projets“ (Prancūzija)

„Ideias Emergentes“ (Portugalija)

VDA Tekstilės meno ir dizaino katedra

Bendra projekto suma

161 750,00 Eur

VDA tenkanti dalis

35 500,00 Eur

„Weave Up!“ - tarptautinis tekstilės projektas, vykdomas pagal Europos Komisijos „Kūrybiškos Europos“ programą, siekiančią paremti iniciatyvas, išsaugančias, skatinančias ir plėtojančias Europos kultūros paveldo įvairovę.

Projekto tikslas - suartinti būsimus tekstilės specialistus ir dizainerius su tekstilės grandinės dalyviais: augintojais, ūkininkais, amatininkais ir tekstilės įmonėmis bei fabrikais, parodant tekstilės gamybos ir jos pritaikymo įvairovę.

Projektą įgyvendina tarptautinio tekstilės festivalio FITE organizatoriai „HS_Projets“ (Prancūzija), tarptautinės šiuolaikinės tekstilės bienalės „Contextile“ organizatoriai „Ideias Emergentes“ (Portugalija) ir Vilniaus dailės akademijos Tekstilės meno ir dizaino katedra (Lietuva).

Projekto metu bus vykdomos rezidencijos (5 dienų) ir kūrybinės dirbtuvės (10 dienų) Lietuvoje, Prancūzijoje ir Portugalijoje, kuriose bus gilinamasi į lino, vilnos, kamščio ir odos gyvenimo ciklą.

Pasirinktų medžiagų augalinė ar gyvūninė prigimtis reikalauja daugybės įgūdžių ir technologinių žinių, paverčiant juos pluoštais ir tekstilės medžiagomis. Rezidencijų tikslas – atrasti lino, odos, kamščio ir vilnos tekstilės grandinę, o dirbtuvėse – patobulinti po vieną ar du kiekvienos iš šių medžiagų ekologinius įgūdžius. Rezidencijos vyks 2023 m. (birželio–spalio mėn.), o seminarai – 2024 m. (birželio–spalio mėn.). 2025 m. bus rengiamos parodos ir projekto pristatymai skirtingose šalyse.


4Cs: From Conflict to Conviviality through Creativity and Culture

Projekto būsena Įgyvendintas
Atsakingas asmuo Egija Inzule
Projekto trukmė 2017 - 2021 m.
Projektą įgyvendinanti institucija Katalikiškasis Portugalijos universitetas 
Projekto partneriai

Šiuolaikinio meno centras Tensta Konsthall Švedijoje 

Berlyne įsikūrusi projektų erdvė SAVVY Contemporary 
Londono karališkasis menų koledžas
Antoni Tàpies fondo muziejus Barselonoje

Roskildės šiuolaikinio meno muziejus Danijoje

Nacionalinė dekoratyviųjų menų aukštoji mokykla (ENSAD) Paryžiuje

VDA Nidos meno kolonija
Klaipėdos universitetas

Bendra projekto suma

3 803 581,00 Eur

VDA tenkanti dalis 316 596,28 Eur

Ketverius metus truksiančio projekto tikslas – ištirti, kaip menas, kultūra ir kūrybiškumas gali tapti galingu ištekliu, skatinančiu kritinį mąstymą apie besiformuojančius konfliktus. Tai galimybė ne tik apsvarstyti kūrybiškus šiandieninę Europą krečiančių neramumų sprendimo būdus, bet ir lavinti visuomenę ir jos narių kompetencijas.

Įgyvendinti šį iki 2021-ųjų liepos truksiantį ir 3,5 milijonų eurų biudžetą siekiantį projektą pakviestos kultūros, meno ir mokslo institucijos, partnerės iš aštuonių Europos šalių. Tai Katalikiškasis Portugalijos universitetas, šiuolaikinio meno centras Tensta Konsthall Švedijoje, Berlyne įsikūrusi projektų erdvė SAVVY Contemporary, Londono karališkasis menų koledžas, Antoni Tàpies fondo muziejus Barselonoje, Roskildės šiuolaikinio meno muziejus Danijoje, Nacionalinė dekoratyviųjų menų aukštoji mokykla (ENSAD) Paryžiuje bei tyrimų rezidencijas organizuojanti VDA Nidos meno kolonija. Kartu su ja kaip asocijuotas partneris projekte dalyvauja ir Klaipėdos universitetas.

Per partnerių šalis nusidrieksiančios projekto „4Cs: nuo konflikto iki sugyvenimo per kūrybiškumą ir kultūrą“ veiklos apims kūrybines dirbtuves, rezidencijas, tarpininkavimo laboratorijas, konferencijas, vasaros mokyklą, parodas, keliaujančių filmų programą. Pasitelkus kultūrą ir meną, šiuo projektu stengiamasi užkirsti kelią konfliktams ir paskatinti sugyvenimą, atliepti nūdienos socialines problemas ir ugdyti pagarbą kitoms kultūroms. Atsižvelgiant į platų bendradarbiaujančių šalių skaičių, jų kalbinę ir kultūrinę įvairovę, dalyviams tai bus galimybė įgyti naujų ir apsikeisti jau turimomis akademinėmis žiniomis bei praktiniais įgūdžiais.


Rejuvenate European Design (REED)

Projekto būsena Užbaigta
Projekto vadovas „Actiondog“ (Jungtinė Karalystė)
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2015-06-01 – 2017-05-30

REED tikslas – vystyti tarptautinę platformą, skatinančią jaunų ekologiško dizaino kūrėjų bangą tarptautiniu mastu. Platforma suteiks galimybes jauniems dizaineriams pradėti karjerą, užtikrins jų matomumą ir mobilumą, skatins kūrybiškumą ir verslumą, taikydama naujus ekonomikos modelius. Įgyvendinant REED projektą, atliekos, kurias išmeta viešbučiai ir kurios tinkamos antriniam panaudojimui, bus surenkamos, o iš jų kuriami nauji dizaino objektai – daiktai ar paslaugos, kurie būtų tinkami pakartotiniam panaudojimui viešbučiuose.

Apie projektą:

REED yra tarptautinis projektas, įtraukiantis partnerius iš Jungtinės Karalystės, Čekijos, Lietuvos ir Ispanijos. Kiekvienas partneris vykdys dizaino projektą, susijusį edukacine ar dizaino institucija ir su savo šalyje veikiančia verslo įmone ar viešbučiu. Dizaino institucijos atrinks apie 20 dizaino specialybės studentų, kurie 3-6 mėn. laikotarpyje kurs dizaino objektus, gaminamus iš atliekų. Galutiniai dizaino objektai bus pristatyti parodose kiekvienoje partnerio šalyje. Kitas etapas – atrinkti geriausi darbai pateks į tarptautinę ekspoziciją ir bus pristatyti parodose Europoje. Projektas finansuojamas Europos Komisijos lėšomis pagal programą „Kūrybiška Europa 2014-2020“.

 

Daugiau apie programą „Kūrybiška Europa“