Projektinė veikla

 

4Cs: From Conflict to Conviviality through Creativity and Culture

Projekto būsena Įgyvendinamas
Atsakingas asmuo Egija Inzule
Projekto trukmė 2017 - 2021 m.
Projektą įgyvendinanti institucija Katalikiškasis Portugalijos universitetas 
Projekto partneriai

Šiuolaikinio meno centras Tensta Konsthall Švedijoje 

Berlyne įsikūrusi projektų erdvė SAVVY Contemporary 
Londono karališkasis menų koledžas
Antoni Tàpies fondo muziejus Barselonoje

Roskildės šiuolaikinio meno muziejus Danijoje

Nacionalinė dekoratyviųjų menų aukštoji mokykla (ENSAD) Paryžiuje

VDA Nidos meno kolonija
Klaipėdos universitetas

Bendra projekto suma

3 803 581,00 Eur

VDA tenkanti dalis 316 596,28 Eur

Ketverius metus truksiančio projekto tikslas – ištirti, kaip menas, kultūra ir kūrybiškumas gali tapti galingu ištekliu, skatinančiu kritinį mąstymą apie besiformuojančius konfliktus. Tai galimybė ne tik apsvarstyti kūrybiškus šiandieninę Europą krečiančių neramumų sprendimo būdus, bet ir lavinti visuomenę ir jos narių kompetencijas.

Įgyvendinti šį iki 2021-ųjų liepos truksiantį ir 3,5 milijonų eurų biudžetą siekiantį projektą pakviestos kultūros, meno ir mokslo institucijos, partnerės iš aštuonių Europos šalių. Tai Katalikiškasis Portugalijos universitetas, šiuolaikinio meno centras Tensta Konsthall Švedijoje, Berlyne įsikūrusi projektų erdvė SAVVY Contemporary, Londono karališkasis menų koledžas, Antoni Tàpies fondo muziejus Barselonoje, Roskildės šiuolaikinio meno muziejus Danijoje, Nacionalinė dekoratyviųjų menų aukštoji mokykla (ENSAD) Paryžiuje bei tyrimų rezidencijas organizuojanti VDA Nidos meno kolonija. Kartu su ja kaip asocijuotas partneris projekte dalyvauja ir Klaipėdos universitetas.

Per partnerių šalis nusidrieksiančios projekto „4Cs: nuo konflikto iki sugyvenimo per kūrybiškumą ir kultūrą“ veiklos apims kūrybines dirbtuves, rezidencijas, tarpininkavimo laboratorijas, konferencijas, vasaros mokyklą, parodas, keliaujančių filmų programą. Pasitelkus kultūrą ir meną, šiuo projektu stengiamasi užkirsti kelią konfliktams ir paskatinti sugyvenimą, atliepti nūdienos socialines problemas ir ugdyti pagarbą kitoms kultūroms. Atsižvelgiant į platų bendradarbiaujančių šalių skaičių, jų kalbinę ir kultūrinę įvairovę, dalyviams tai bus galimybė įgyti naujų ir apsikeisti jau turimomis akademinėmis žiniomis bei praktiniais įgūdžiais.

 


 

Rejuvenate European Design (REED)

Projekto būsena Užbaigta
Projekto vadovas „Actiondog“ (Jungtinė Karalystė)
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2015-06-01 – 2017-05-30

Tikslas

REED tikslas – vystyti tarptautinę platformą, skatinančią jaunų ekologiško dizaino kūrėjų bangą tarptautiniu mastu. Platforma suteiks galimybes jauniems dizaineriams pradėti karjerą, užtikrins jų matomumą ir mobilumą, skatins kūrybiškumą ir verslumą, taikydama naujus ekonomikos modelius. Įgyvendinant REED projektą, atliekos, kurias išmeta viešbučiai ir kurios tinkamos antriniam panaudojimui, bus surenkamos, o iš jų kuriami nauji dizaino objektai – daiktai ar paslaugos, kurie būtų tinkami pakartotiniam panaudojimui viešbučiuose.

Apie projektą

REED yra tarptautinis projektas, įtraukiantis partnerius iš Jungtinės Karalystės, Čekijos, Lietuvos ir Ispanijos. Kiekvienas partneris vykdys dizaino projektą, susijusį edukacine ar dizaino institucija ir su savo šalyje veikiančia verslo įmone ar viešbučiu. Dizaino institucijos atrinks apie 20 dizaino specialybės studentų, kurie 3-6 mėn. laikotarpyje kurs dizaino objektus, gaminamus iš atliekų. Galutiniai dizaino objektai bus pristatyti parodose kiekvienoje partnerio šalyje. Kitas etapas – atrinkti geriausi darbai pateks į tarptautinę ekspoziciją ir bus pristatyti parodose Europoje. Projektas finansuojamas Europos Komisijos lėšomis pagal programą „Kūrybiška Europa 2014-2020“.

 

Apie programą „Kūrybiška Europa 2014-2020“ 

Daugiau apie projektą