Meno ir mokslo skyrius

Vilniaus dailės akademijos Meno ir mokslo skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

  • administruoti Akademijos meno ir mokslo veiklą;
  • Akademijoje organizuoti, valdyti ir įgyvendinti meno ir mokslo Kasmetinius bei Palyginamuosius vertinimus;
  • konsultuoti VDA akademinę bendruomenę su meno ir mokslo veikla susijusiais klausimais.

 

 

Meno ir mokslo projektų fondas


VDA mokslininkai ir tyrėjai


Akademinė etika