Projektinė veikla

Tarptautinės konferencijos „Materialusis knygos kūnas: tradicijos ir naujovių sąveikos“ parengimui ir įgyvendinimui

Projekto būsena Įgyvendinama
Skirtas finansavimas 8 000,00 Eur
Atsakingas asmuo Jolita Liškevičienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė Konferencija planuojama 2020-05-07/09
Projekto portfelis Meno projektų portfelis

Tarptautinė konferencija skirta tipografinei knygai – jos apipavidalinimo tradicijai aktualizuojant daiktiškąjį knygos pradą. Kviečiame skaityti pranešimus, skirtus įvairiems knygos meno raidos aspektams, maketo ypatybėms, vaizdo ir teksto jungtims, tipografikai, įrišams, viršeliams, medžiagoms.


Į spausdintą knygą siūlome pažvelgti kaip į erdvę, apimančią dailininko - iliustruotojo ir dizainerio eksperimentus, kintančias poligrafijos galimybes. Kviečiame aptarti, kokią informaciją teikia materialusis knygos kūnas, kaip koreliuoja maketas ir iliustracijos, kaip jame atsiskleidžia dailės istorijos stiliai, mecenato ar užsakovo norai.


Planuojami pranešimai šiomis temomis:

  • Senoji knyga: spaustuvininkai, šriftų formavimosi epocha, rašto ir spausdinto žodžio koreliacija, įrišėjų cechai ir mokyklos, knygos kanonas, formatai, funkcijų kaitos įtaka knygos formai ir dekorui.
  • Knyga Renesanso ir Baroko laikais: naujoji vaizdinė sąranga atsiradus ir išplitus emblemikai; vario raižinių išradimas; mokslo ir naujų žinių perteikimo galimybės.
  • XIX a. knyga: nuo pramonės paskatintos mašininės spausdinimo technologijos, greitos knygos gamybos iki grįžimo prie rankų darbo knygos, nulemto Menų ir amatų (Arts and Crafts) sąjūdžio ir jo iniciatoriaus Willliamo Morriso.
  • XX a. knyga: teoriniai tipografikos pagrindai, kompozicijos principai, informacinė ir meninė knygos dermė; įvairių politinių santvarkų ir karų nulemtas knygų leidybos savitumas.
  • XXI a. knyga: nauji dizaino sprendimai, knygos formos, vizualinė komunikacija, naujosios technologijos, autorių šriftai, knygos maketai, tipografikos koncepcijos.