Projektinė veikla

Paroda ir knyga "Klaipėdos dizaino mokykla"

Projekto būsena Užbaigta
Skirtas finansavimas 9 400,00
Atsakingas asmuo Vakaris Bernotas
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2018.05.02 - 2018.11.30
Projektų portfelis Mokslo projektų portfelis

APIE PROJEKTĄ

Profesionalaus dizaino pradžia Klaipėdos mieste ir regione sietina su Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos vizualiojo dizaino katedros įsteigimu 1974 m. Nuo šios datos VDA Klaipėdos fakultetą pabaigė daugiau nei 800 kūrėjų. Siekiama surinkti Alumni kolekciją, taip sukuriant Klaipėdos regiono dizaino visumos paveikslą, tęsiant 2017 m. LTKT dalinai finansuotą projektą, kurio metu buvo sukurta paroda "Klaipėdos dizaino mokykla". Paroda atstovavo Lietuvą VI tarptautiniame jaunųjų menininkų kūrybos festivalyje "Art - sesija", Kaliningrade.

Projekto formatas - kiekvienam autoriui skiriama vienoda ekspozicinė erdvė - planšetas 1000x700, pridedant pagrindinę informaciją apie dizainerį ir jo svarbiausius kūrinius. Surinktos informacijos pagrindu bus sukurtas ir atspausdintas leidinys "Klaipėdos dizaino mokykla".

PROJEKTO TIKSLAS

Tikslas - užpildyti informacinį vakuumą dizaino srityje, toliau rinkti, sisteminti, vizualizuoti ir pristatyti Klaipėdos miesto ir regiono dizaino kultūrą, stiprinant dizaino įtaką regione ir didinant dizaino mokyklos žinomumą šalyje ir už jos ribų.