Projektinė veikla

Tarptautinės dizaino kūrybinės dirbtuvės „New Idea 2020“

Projekto būsena Įgyvendinama
Skirtas finansavimas 6 100,00 Eur
Atsakingas asmuo Andrejus Repovas
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2020-04-01 - 2020-12-11
Projekto portfelis Meno projektų portfelis

Projektas „NewIDeA“ 2020-iais metais planuojamas įgyvendinti jau aštuntąjį kartą iš eilės. 2020 m. jaunimo kūrybinėse dirbtuvėse akcentuojami svarbiausi aspektai:

1) Meno, verslo ir mokslo bendradarbiavimo skatinimas. Projekto metu siekiama kurti ir plėtoti palankų požiūrį į skirtingų veiklos sferų atstovų bendradarbiavimą, parodant tokio bendradarbiavimo teikiamą naudą kiekvienai iš šalių. Siekiant bendro tikslo, kuriamas palanakus tarpdisciplininio ir tarpsritinio bendradarbiavimo klimatas. Vykdant 2019 m. projektą, prie projekto partnerių ir dalyvių pirmą kartą prisijungė nevyriausybinės organizacijos, siekiančios informuoti apie savo veiklą ir skleisti propaguojamas vertybes visuomenėje dizaino priemonėmis – Atviros Lietuvos fondas ir Aktyvių piliečių fondas. Su VšĮ „Atviros Lietuvos fondas“ pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.

2) Realių projektų įgyvendinimas ir inovatyvių produktų kūrimas. Projekto metu jauniesiems kūrėjams sudaroma galimybė tiesiogiai bendrauti su užsakovais – verslo įmonėmis ir organizacijomis – kurios prieš kūrybinių dirbtuvių pradžią pateikia užduotis arba kūrybines problemas, kurioms sprendimų ieškoma projekto aktyvios fazės metu. Projekto pabaigoje jaunieji dizaineriai turi pristatyti savo komandinius kūrybinius darbus atviro pristatymo metu. Ugdomos kompetencijos tinkamai pristatyti sukurtus projektus, motyvuotai paaiškinti sprendimus ir jų teikiamą naudą. Komandinio darbo metu siekiama identifikuoti dalyvių lyderystės kompetencijas ir atsižvelgiant į jas organizuoti grupės veiklą. Tiesioginė galimybė bendrauti su realiais užsakovais padeda įgyti kompetencijų, reikalingų vėlesnėms darbo paieškoms arba savo darbo vietos susikūrimui.

3) Jaunimo ankstyvo įsitvirtinimo kūrybinių industrijų darbo rinkoje skatinimas. Pastebėta, kad didelį kūrybinį potencialą turintys jauni žmonės dažnai nesugeba tinkamai reprezentuoti savo veiklų ir stipriųjų pusių, nesugeba komunikuoti ir veikti neįprastoje ir nuolat besikeičiančioje aplinkoje dėl ko sumažėja jų sėkmingo įsidarbinimo ar darbo vietos susikūrimo galimybės ir iniciatyvos. Projekto metu vystomos užduotis ir neformalios veiklos padeda adaptuotis prie šiuolaikinės kūrybinio ir komandinio darbo specifikos, įgyti žinių apie naujas metodikas, mokytis vieniems iš kitų ir užtikrintai jaustis šiuolaikinėje darbo rinkoje.

Projekto tikslas - sukurti  efektyvią meno, verslo ir mokslo bendradarbiavimo platformą, įtraukiant jaunuosius dizainerius į tikrų kūrybinių projektų įgyvendinimą tarptautiškoje aplinkoje.