Projektinė veikla

Eperješų ir Gelgaudų Panemunės pilis: istorija - kultūra - kasdienybė

Projekto būsena Užbaigta
Skirtas finansavimas 12 300,00 Eur
Atsakingas asmuo Marius Daraškevičius
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2020-01-03 - 2020-12-31
Projekto portfelis Meno projektų portfelis

Daugiau kaip prieš 400 metų pastatyta rezidencinė Panemunės pilis Lietuvos nekilnojamo kultūros paveldo kontekste išsiskiria savo unikaliomis vertingosiomis savybėmis. Turistų susidomėjimas šiuo objektu yra didelis. Apie 95 proc. Jurbarko rajone apsilankiusių turistų svarbiausiu atvykimo tikslu nurodė Panemunės pilies lankymą. Pilis įtraukta į Lietuvos turizmo agentūrų siūlomus turistinius maršrutus, mokyklų ekskursijų planus tačiau, anot kultūrinio turizmo ekspertų, pilies kultūrinis potencialas iki šiolei nėra pilnai išnaudotas. Didžiausia problema - fragmentiška muziejinė ekspozicija, kuri  neleidžia atskleisti pilies, kaip ypatingai reprezentatyvaus kultūros paveldo objekto, istorinės, architektūrinės, meninės vertės ir menkina jos, kaip kultūrinio turizmo traukos objekto, potencialą.

Vilniaus dailės akademija įgyvendina investicinį projektą „Viešojo ir privataus kultūros paveldo aktualizavimas“, kurio pagrindinis tikslas - išsaugant bei atskleidžiant vertingąsias Panemunės pilies pietinio korpuso savybes, įrengti ekspozicines erdves ir lankytojų edukacijos centrą bei išplėsti pilies muziejaus ekspozicijos plotą. 2019 m. vasarą suburta muziejininkų, architektų ir meno istorikų komanda parengė ekspozicijos koncepciją pritaikytą tikslinių grupių poreikiams.(žr. priedą nr. 1).  Koncepcijoje numatyti inovatyvūs, kūrybiški  ir šiuolaikinių technologijų naudojimu pagrįsti sprendimai (vaizdo projekcijos, garsų, spalvų ir kvapų intaliacijos ir t.t.). Ekspozicijos integrali dalis – naujosios technologijos (planšetiniai kompiuteriai ir QR kodų sistema), kur didžiausias dėmesys skiriamas turiniui, ir jo pateikimui. Planuojama įdiegti labiausiai vaikams ir jaunimui priimtiną - papildytą realybę (augmented reality), labiausiai stebinanti pastarųjų dienų technologiją, skatinančią lankytojus pasinerti į skaitmeninius potyrius. Planšete nuskanavus kodą atsiras papildytos realybės personažai, kurie papasakos pilies kasdieninio gyvenimo istorijas, bus galima pamatyti rekonstruotus pilies apartamentų interjerus (žr. pav. Nr. 2). Interaktyvumo buvimas pagyvins ekspoziciją, kreipdamas jį iš pastovaus ir nekintamo į interaktyvią erdvę, todėl jaunajai kartai bus smagiau ir įdomiau mokytis, tyrinėti ir atrasti naujus dalykus. Turistų susidomėjimas šiuo objektu yra didelis, todėl IT padės informaciją ekspozicijoje pateikti užsienio kalbomis: anglų kalba, vokiečių, prancūzų ir kt.

Vilniaus dailės akademijos 2020 m. projekto  Eperješų ir Gelgaudų Panemunės pilis:  istorija - kultūra - kasdienybė pagrindinis tikslas - remiantis jau parengta  koncepcija sukurti interaktyvų, pritaikytą įvairioms visuomenės grupėms,  ekspozicijos temų turinį. Šiam uždaviniui įgyvendinti suburta kūrėjų – ekspertų komanda, kuri dirbdama petys į petį dės visas pastangas, kad ekspozicija prabiltų XXI a. žmonėms suprantama kalba. Ekspertų komandos nariai: meno istorikas, VDA doktorantas Marius Daraškevičius, dr. Jolanta Karpavičienė, dr. Marius Iršėnas, architektė Ieva Cicėnaitė, edukatorius Donatas Jokūbaitis, IT programų kūrėjas Audrius Zujus (VšĮ Aresi Labs). Rengiant ekspozicijos turinį, bus remtasi tarptautine modernios muziejininkystės praktika bei Lietuvos muziejų praktine patirtimi, sukaupta šiuolaikinio eksponavimo ir reprezentavimo funkcijoms bei edukaciniams tikslams pritaikant istorinių pilių ansamblius.