Vilniaus dailės akademija – seniausia ir didžiausia aukštoji universitetinė menų mokykla Baltijos šalių regione, įkurta 1793 m. Akademija vykdo bakalauro, magistro ir doktorantūros studijas dailės, dizaino, architektūros ir dailėtyros srityse. Fakultetai veikia Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Telšiuose.

Mūsų vizija – būti tarp geriausių dailės, dizaino ir architektūros universitetų pasaulyje.

Mūsų misija – kurti Lietuvos dailės, dizaino ir architektūros ateitį, ugdyti jos kūrėjus ir tyrėjus.

VDA išskirtinumai

  • Meno, mokslo ir technologijų sąveika
  • Lietuvos kultūros ambasadoriai
  • Plati geografinė aprėptis Lietuvoje 
  • Svarbiausias dailės, dizaino ir architektūros universitetas Lietuvoje

VDA vertybės

  • Akademinė kultūra ir tolerancija
  • Kūrybiškumas ir profesionalumas
  • Tapatumas ir tarptautiškumas
  • Tvarumas ir atvirumas
  • Bendruomeniškumas ir individualumas

Šiuo metu Vilniaus dailės akademijoje Vilniaus fakultete ieškome:

Dailės istorijos ir teorijos katedroje – profesoriaus (0,5 et.), docento (0,5 et.)
Grafikos katedroje – docento (0,9 et.), docento (1,0 et.)
Įvietinto meno ir scenografijos katedroje – docento (1,0 et.), docento (0,75 et.)
Skulptūros katedroje – profesoriaus (1,0 et.), docento (0,75 et.), dviejų lektorių (0,75 et.)
Dailėtyros institute – vyriausiojo mokslo darbuotojo (1,0 et.)

Šiuo metu Vilniaus dailės akademijoje Kauno fakultete ieškome:

Architektūros katedroje – docento (1,0 et.)
Dizaino katedroje – dviejų lektorių (1,0 et.)
Tapybos katedroje – docento (1,0 et.)
Telšių fakultete: dviejų docentų (0,5 et.), dviejų lektorių (0,25 et.)

Šiuo metu Vilniaus dailės akademijoje Klaipėdos fakultete ieškome:

*Darbo pasiūlymų nėra

Šiuo metu Vilniaus dailės akademijoje Telšių fakultete ieškome:

Dviejų docentų (0,5 et.) dviejų lektorių (0,25 et.)

Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai šioms vietoms užimti bei dokumentų formos pildymui skelbiama VDA tinklalapyje.
Prašome dokumentus iki š. m. gegužės 7 d. siųsti el. paštu personalas@vda.lt.
SVARBU: dokumentai turi būti pateikti PDF formatu.

Kilus klausimams kreiptis:
Rektoriaus pavaduotoja personalui Rūta Pilkauskienė

Tel. 8 5 210 5466; El. p. ruta.pilkauskiene@vda.lt