Vilniaus dailės akademija – seniausia ir didžiausia aukštoji universitetinė menų mokykla Baltijos šalių regione, įkurta 1793 m. Akademija vykdo bakalauro, magistro ir doktorantūros studijas dailės, dizaino, architektūros ir dailėtyros srityse. Fakultetai veikia Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Telšiuose.

Mūsų vizija – būti tarp geriausių dailės, dizaino ir architektūros universitetų pasaulyje.

Mūsų misija – kurti Lietuvos dailės, dizaino ir architektūros ateitį, ugdyti jos kūrėjus ir tyrėjus.

VDA išskirtinumai

  • Meno, mokslo ir technologijų sąveika
  • Lietuvos kultūros ambasadoriai
  • Plati geografinė aprėptis Lietuvoje 
  • Svarbiausias dailės, dizaino ir architektūros universitetas Lietuvoje

VDA vertybės

  • Akademinė kultūra ir tolerancija
  • Kūrybiškumas ir profesionalumas
  • Tapatumas ir tarptautiškumas
  • Tvarumas ir atvirumas
  • Bendruomeniškumas ir individualumas

Šiuo metu Vilniaus dailės akademijos Vilniaus fakultete ieškome:

*Darbo pasiūlymų nėra

Šiuo metu Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete ieškome:

*Darbo pasiūlymų nėra

Šiuo metu Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakultete ieškome:

*Darbo pasiūlymų nėra

Šiuo metu Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultete ieškome:

*Darbo pasiūlymų nėra