Projektinė veikla

Summa: lietuvių dailininkų poezijos antologija

Projekto būsena Įgyvendinama
Skirtas finansavimas 3 000,00 Eur
Atsakingas asmuo Rasa Janulevičiūtė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2020-01-30 - 2020-12-30
Projekto portfelis Meno projektų portfelis

Projekto tikslas - išspausdinti ir paviešinti spaudai parengtą knygą "Summa: lietuvių dailininkų poezijos antologija, kuri plačiąją visuomenę, besidominčius daile ir literatūra supažindintų su išskirtine lietuvių dailininkų kūrybos sritimi - poezija.

Knygoje "Summa: lietuvių dailininkų poezijos antologija" spausdinami garsiausių Lietuvos dailininkų sukurta poezija. Į šią antologiją atrinkta dailininkų sukurta ­poezija yra dėmesio vertas lietuvių kultūros reiškinys, vystęsis maždaug nuo XX a. 7-ojo ­dešimtmečio ir gyvas iki pat šių dienų, jau ­turintis savo istoriją. Jo pradžia sutapo su laikotarpiu, kuomet lietuvių menininkų pastangos išlikti gniuždančioje sovietinės okupacijos aplinkoje ėmė įgauti ryškesnių ­savarankiško veikimo bruožų: organizuotos ­parodos, kuriose, nelaukiant meno ideologų pritarimo, eksponuoti drąsiausi ir inovatyviausi kūriniai, pamažu daugėjo privačiose erdvėse rengiamų alternatyvaus, novatoriško neoficiozinio meno ekspozicijų, tegu ir parą tekabėjusių, o neformaliuose me­nininkų susibūrimuose buvo skaitoma pačių ir kitų autorių poezija. Knygoje publikuojama lietuvių dailininkų sukurta poezija atskleidžia tarpdalykinį meninės kūrybos, poezijos ir dailės, pobūdį, kūrėjų dailės palikimą papildo literatūrinėmis įžvalgomis.


Projekto uždaviniai:

  1. Knygos spausdinimas;

  2. Knygos viešinimas (pristatymai, informacija interneto platformose, socialiniuose tinkluose).