Projektinė veikla

Inovatyvių kūrybos metodų tekstilės ir mados dizaine plėtotė Lietuvoje

Projekto būsena Įgyvendinama
Skirtas finansavimas 7 000,00 Eur
Atsakingas asmuo Jolanta Vazalinskienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2020-04-05 - 2021-04-21
Projekto portfelis Meno projektų portfelis

Projekto tikslas - paruošti leidinio „Inovatyvių kūrybos metodų tekstilės ir mados dizaine plėtotė Lietuvoje’’ maketą, pristatyti tyrimo medžiagą ir inovatyvios mados kolekcijas bendruomenėms. Šis tyrimas skatins visuomenės domėjimąsi šiuolaikiniu Lietuvos mados ir tekstilės dizainu, kuris remiasi meno, mokslo ir technologijų sinergija, cikline gamyba ir gamtą „tausojančios“ mados koncepcija.

Projekto idėja remiasi šiuolaikinio, socialiai aktyvaus, tvaraus dizaino paradigma, pagrįsta aktualiausių šiuolaikybės problemų refleksija ir galimo sprendimo paieškomis ir analize. Ypač aktualizuajama: ekologinė ir dvasinė krizės, individo savasties paieškos, vertybinių nuostatų reliatyvumas, skatinantis visuomenės atskirtį ir netoleranciją. Pasaulio ekosistemą griaunantis vartotojiškumas, greitos mados plėtra, industrijos globalizaciją, gamyboje dirbančių žmonių teisių ribojimas skatina aktyviai kurti naujas dizaino kryptis ir metodus, orientuojantis į atsakingos mados įtvirtinimą. J. Vazalinskienė irE. Bogdanienė grindžia savo eksperimentinius mados ir tekstilės projektus šiomis nuostatomis ir siekia įdiegti konceptualias dizaino prieigas. Menininkės tyrinėja natūralias ir inovatyvias cheminias medžiagas (pieno baltymo, PVA, Pemotex, gintaro pluoštą, termochrominius dažus,) ir technologijas, remdamosios gerąją patirtimi ieško šiuolaikinių, gamtai draugiškų dizaino kūrimo metodų, kurie įgalintų kurti ateities dizainą, užtikrinantį buities ir dvasinį komfortą.

Mados ir tekstilės dizaino metodų kūrimo praktika Lietuvoje yra skurdi. Tačiau dalyvaudamos tarptautinėje ArcInTex ETN doktorantūroje, autorės susipažino su kitų šalių patirtimi ir gerąja praktika. Įgyvendinant projektą, siekiama metodiškai apibendrinti autorių dvidešimties metų kūrybinį bendradarbiavimą, sukurtas kolekcijas (drabužiai, aksesuarai, objektai, projektai, foto ir video dokumentacija, edukacinės sąveikos), išanalizuoti darbų sukūrimo kontekstus ir praktikas remiantis socialiai angažuoto dizaino nuostatomis. Numatoma parengti dizaino kūrimo metodų ir kontekstų analizės leidinio/dokumentacijos (archyvas ir kritiniai tekstai) maketą; kuris pristatys projekto autorių koncepciją, projektų įgyvendinimo dokumentaciją ir jį reflektuojančių teoretikų straipsnius. Leidinį numatoma parengti lietuvių ir anglų kalbomis; tai leis jį skleisti ir už Lietuvos ribų. Kita projekto veikla – pasirengimas tyrimo rezultatus apibendrinančiai parodai.