Projektinė veikla

Projekto pavadinimas

Suma (Eur)

Metai

Atsakingas asmuo

Lietuvos mokslo tarybos projektai

Studentų tyrimai semestrų metu: „Smurtas lyties pagrindu: problematikos analizė bei prevencija šiuolaikinio meno pagalba“

1 583,98 2022 - 2023 Vytautas Michelkevičius
Studentų tyrimai vasaros metu: „32 pikselių raiškos šviesos diodų kameros konstravimas ir bandymai“
 
1 570,29 2022 Rūta Spelskytė-Liberienė

Jono Karolio Chodkevičiaus simbolinės ir mimetinės reprezentacijos ir jų kontekstai

70 512,00 2021 - 2024 Tojana Račiūnaitė
Lietuvos balsas Šaltojo karo metais: lietuvių koplyčios Vašingtono National Shrine ir Vatikano Šv. Petro bazilikoje 65 308,00 2020 - 2022 Giedrė    Jankevičiūtė
Meninio tyrimo poveikis humanitariniams mokslams ir vizualiajam menui. Lietuvos atvejis globaliame kontekste 111 684,00 2020 - 2023 Vytautas Michelkevičius
Vakarų Lietuvos akmens amžiaus kaulo ir rago dirbiniai: technologija ir chronologija 146 934,00 2021 - 2024 Adomas Butrimas
   

Iš viso:

 397 592,22 Eur

Acta Academiae Artium Vilnensis 19 508,00 2019 Aušra Trakšelytė
Naujoji Lietuvos dailė 9 922,00 2019 Lolita Jablonskienė
Biržulis. Medžiotojai, žvejai ir pirmieji žemdirbiai. Biržulio regionas X-II tūkstantmetyje per. Kr. I. Paminklų tyrinėjimas 9 386,00 2019 Adomas Butrimas
Ferdynand Ruszczyc (1870-1936) 12 212,00 2019 Algė Andriulytė
Įkvėptasis pakirptais sparnais: dailininkas vėlyvuoju sovietmečiu. Rimtauto Vincento Gibavičiaus atvejis. 4 156,00 2019 Ieva Pleikienė
Vilniaus dailė ir architektūra 1919-1939 m.: institucijos aspektas 35 314,00 2019 Algė Andriulytė
   

Iš viso:

90 498,00 Eur

Įkvėptasis pakirptais sparnais: dailininkas vėlyvuoju sovietmečiu. Rimtauto Vincento Gibavičiaus atvejis 2 078,00 2018 Ieva Pleikienė
Vilniaus dailė ir architektūra 1919-1939 m.: institucinis aspektas 41 004,00 2018 Algė Andriulytė
Įsivaizduoti laiką: chronopolitika, heterochronija ir greitėjančio pasaulio patirtys Lietuvos mene 16 778,00 2018 Agnė Narušytė
Dviejų tarpukario menininkų autobiografiniai tekstai: vertimas, tyrimas, publikavimas 7 350,00 2018 Ramutė Rachlevičiūtė
Mano teritorijos: migruojanti moteriškosios kūrybos erdvė 1 866,00 2018 Ramutė Rachlevičiūtė
   

Iš viso:

69 076,00 Eur

Acta Academiae Artium Vilnensis 19.085,00 2017 Algė Andriulytė
Priešistorinė dailė: chronologija, kontekstas, ritualas ir simbolika 27.067,00 2017 Adomas Butrimas
Mikalojaus Kristupo Chaleckio tikėjimo išpažinimo alegorijos ir emblemos 16.870,00 2017 Jolita Liškevičienė
Vilniaus dailės architektūra 1919-1939 m.: institucinis aspektas 35 865,00 2017 Algė Andriulytė
Įsivaizduoti laiką: chronopolitika, heterochronija ir greitėjančio pasaulio patirtys Lietuvos mene 12 052,00 2017 Agnė Narušytė
Dviejų tarpukario menininkų autobiografiniai tekstai: vertimas, tyrimas, publikavimas 17 016,00 2017 Ramutė Rachlevičiūtė
Tapybos istorija ir teologija: Švč. Mergelės Marijos atvaizdų Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose restauravimas ir tyrimai 15.792,00 2017 Tojana Račiūnaitė
Graikiška maniera katalikiškos Europos rytuose. Vaizdai, žodžiai, vertimai 12.742,00 2017 Giedrė Mickūnaitė
   

Iš viso:

156 489,00 Eur

Doktoranto stipendija už akademinius pasiekimus: Deima Kristina Katinaitė-Zajančiauskė  2.150,00 2016 Deima Kristina Katinaitė-Zajančiauskė
Įsivaizduoti laiką: chronopolitika, heterochronija ir greitėjančio pasaulio patirtys Lietuvos mene 2.009,00 2016 Agnė Narušytė
Graikiška maniera katalikiškos Europos rytuose. Vaizdai, žodžiai, vertimai 7.863,00 2016 Giedrė Mickūnaitė
Mikalojaus Kristupo Chaleckio tikėjimo išpažinimo alegorijos ir emblemos 12.135,00 2016 Jolita Liškevičienė 
Dviejų tarpukario menininkų autobiografiniai tekstai: vertimas, tyrimas, publikavimas 12.506,00 2016 Giedrė Jankevičiūtė
Šv. Mergelės Marijos atvaizdų Vilniaus archivyskupijos bažnyčiose restauravimas ir tyrimai 23.346,00 2016 Tojana Račiūnaitė
Priešistorinė dailė: chronologija, kontekstas, ritualas ir simbolika 30.590,00 2016 Adomas Butrimas
Acta Academia Artium Vilnensis 2016 18.446,00 2016 Algė Andriulytė
Scientific modern analysisof research topic: Values and valuation as keyfactor sinprotection 18.831,00 2016 Vaidutė Ščiglienė
Doktorantūros studijų plėtra 74.872,14 2016 Alfreda Pilitauskaitė 
Tapybos istorija ir teologija: Švč. Mergelės Marijos atvaizdų Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose restauravimas ir tyrimai 15.862,00 2015 Tojana Račiūnaitė
Mikalojaus Kristupo Chaleckio
tikėjimo išpažinimo alegorijos ir emblemos
10.001,00 2015 Jolita Liškevičienė
Priešistorinė dailė: chronologija, kontekstas, ritualas ir simbolika 12.718,00 2015 Adomas Butrimas
Ferdynandas Ruszczycas:
Civis Vilnenis sum
12.743,28 2015 Algė Andriulytė
Graikiška maniera katalikiškos Europos rytuose 14.481,00 2015 Giedrė Mickūnaitė
Šiuolaikinių technologijų panaudojimas Lietuvos
etnografinių regionų paveldo animavime
8.688,60 2015 Ingrida Veliūtė
Vilniaus gyvenamųjų namų interjerų dekoro elementai nuo klasicizmo iki moderno 11.584,80 2015 Dalia Klajumienė 
Klaipėdos urbanistinė raida 1945-1990