Projektinė veikla

Projekto pavadinimas

Suma (Eur)

Metai

Atsakingas asmuo

Lietuvos mokslo tarybos projektai

Biržulis: titnago dirbiniai ir keramika X-II tūkstantmetyje pr. Kr.

15 692,00 2024 Adomas Butrimas

Vienišiaus avangardisto portretas. Vytauto Kairiūkščio (1890-1961) kūryba

15 091,00 2024 Viktoras Liutkus

Konferencija „Meno ir darbo santykis Rytų ir Centrinės Europos šalių šiuolaikiniame mene po 1991-ųjų“

4 656,00 2024 Aušra Trakšelytė

Baltijos dailėtyros: vaidmenys, vertinimai, ryšiai

6 597,00 2024 Giedrė Mickūnaitė

Monografijos „Kultūros kūrėjai ir urbanistinis protestas Lietuvoje“ leidyba

10 139,00 2024 Lina Michelkevičė
Nauja performanso meno kuratorystės metodologija 96 677,00 2024 - 2026 Irena Turčinavičienė
Polemika dėl sakralinių atvaizdų XVI–XVII a. vid. LDK: teorija ir meninė praktika 77 642,00  2024 - 2026 Irena Turčinavičienė
Paprastos įrėžos ar kažkas daugiau? Medžiotojų-rankiotojų ornamentas bei ornamentuoti kaulo ir rago dirbiniai rytiniame Baltijos regione 93 528,00  2024 - 2026 Irena Turčinavičienė
Pozityvusis desovietizacijos dėmuo: naratyvumo ir vizualumo dermė 75 469,00  2024 - 2026 Irena Turčinavičienė
Kūrybinis tarpdisciplininis Naujojo Europos Bauhauzo - NEB tyrimų centras 3 310 000,00 2023 - 2027 Irena Turčinavičienė

Apdailinio molio tinko galimybės interjere

4 800,00 2023 - 2024 Irena Turčinavičienė

Aukos kaltinimo fenomenas Lietuvoje: seksizmo prieš moteris prevencija taikant šiuolaikinį meną

4 800,00 2023 - 2024 Irena Turčinavičienė

Sensorika ir emocinė sveikata technologijų apsuptyje: per meną permąstant ateitį lydintį nerimą

4 800,00 2023 - 2024 Irena Turčinavičienė

Charakterio studijos: tautos, pastatai ir žmogus

4 800,00 2023 - 2024 Irena Turčinavičienė

Baltų mitologijos šaltinių aktualizavimas ir jų taikymo Vizualiųjų komunikacijų dizaine gerųjų patirčių analizė

4 800,00 2023 - 2024 Irena Turčinavičienė

Transparentiškų medžiagų ir šviesos eksperimentų pritaikymas meno projektų kontekste

4 800,00 2023 - 2024 Irena Turčinavičienė

„Nisologinis salų tyrimas. Vietos poveikis žmogiškam pasaulio patyrimui, juslumui ir kūrybiškumu“

4 800,00 2023 - 2024 Irena Turčinavičienė

Šešėlinis kūrybiškumas: dviračių dalijimosi kultūros apraiškos Lietuvos pasienio kontrolės punktuose

3 600,00 2023  Irena Turčinavičienė

Besikeičiančio identiteto analizė postsovietinės praeities likučių ir virtualios šiuolaikybės kontekste

3 600,00  2023 Irena Turčinavičienė

Portretavimo strategijos ilgalaikiuose dokumentiniuose projektuose

90 000,00 2023 - 2024 Darius Žiūra
Interaktyvaus meno strategijų ir aktyvaus dalyvavimo tyrinėjimas 80 953,00 2022 - 2024 Vygintas Orlovas
Meninis projekto "Augalų atmintis" tyrimas pasitelkiant organinį fotografijų kūrimo metodą - fitografiją 78 570,00 2022 - 2024 Dovilė Dagienė
Virtuvės modernėjimas Lietuvos dvaruose XVIII a. pabaigoje - XX a. pradžioje 71 534,00 2022 - 2024 Marius Daraškevičius
Molio idėjos: Augusto II Stipriojo dvaro kultūrinės tapatybės tyrinėjimas per keramikos praktiką 77 832,00 2022 - 2024 Rokas Dovydėnas
Magnetitas ir žmogaus magnetorecepcija 88 925,00 2022 - 2024 Rūta Spelskytė-Liberienė
3D spaudos metodas, skirtas kurti kompozitinį tekstilės tipo audinį (su elektrai laidžiais takeliais) kuris gali būti pritaikytas išmaniajai tekstilei 89 991,00 2022 - 2024 Viktorija Diak
Tyrimas apie ėjimo veiksmą kaip erdvę, metodą ir galimybę būti kartu 89 000,00 2022 - 2024 Vitalij Červiakov

Studentų tyrimai semestrų metu: „Smurtas lyties pagrindu: problematikos analizė bei prevencija šiuolaikinio meno pagalba“

1 583,98 2022 - 2023 Vytautas Michelkevičius
Studentų tyrimai vasaros metu: „32 pikselių raiškos šviesos diodų kameros konstravimas ir bandymai“
 
1 570,29 2022 Rūta Spelskytė-Liberienė

Vietiniai ir atvežtiniai IX-XX a. pirmos pusės kokliai Lietuvoje: gamintojai ir produkcijos ženklinimas

79 448,00 2022 - 2024 Dalia Klajumienė
Doktorantūra „Vizualieji menai urbanistinėse erdvėse: reflektyvi vietokūra ir institucinis jos realizavimas“  94 103,00 2022 - 2026 Alfreda Pilitauskaitė

Jono Karolio Chodkevičiaus simbolinės ir mimetinės reprezentacijos ir jų kontekstai

70 512,00 2021 - 2024 Tojana Račiūnaitė
Lietuvos balsas Šaltojo karo metais: lietuvių koplyčios Vašingtono National Shrine ir Vatikano Šv. Petro bazilikoje 65 308,00 2020 - 2022 Giedrė Jankevičiūtė
Meninio tyrimo poveikis humanitariniams mokslams ir vizualiajam menui. Lietuvos atvejis globaliame kontekste 111 684,00 2020 - 2023 Vytautas Michelkevičius
Vakarų Lietuvos akmens amžiaus kaulo ir rago dirbiniai: technologija ir chronologija 146 934,00 2021 - 2024 Adomas Butrimas
   

Iš viso:

 4 984 239,22 Eur

Acta Academiae Artium Vilnensis 19 508,00 2019 Aušra Trakšelytė
Naujoji Lietuvos dailė 9 922,00 2019 Lolita Jablonskienė
Biržulis. Medžiotojai, žvejai ir pirmieji žemdirbiai. Biržulio regionas X-II tūkstantmetyje per. Kr. I. Paminklų tyrinėjimas 9 386,00 2019 Adomas Butrimas
Ferdynand Ruszczyc (1870-1936) 12 212,00 2019 Algė Andriulytė
Įkvėptasis pakirptais sparnais: dailininkas vėlyvuoju sovietmečiu. Rimtauto Vincento Gibavičiaus atvejis. 4 156,00 2019 Ieva Pleikienė
Vilniaus dailė ir architektūra 1919-1939 m.: institucijos aspektas 35 314,00 2019 Algė Andriulytė
   

Iš viso:

90 498,00 Eur

Įkvėptasis pakirptais sparnais: dailininkas vėlyvuoju sovietmečiu. Rimtauto Vincento Gibavičiaus atvejis 2 078,00 2018 Ieva Pleikienė
Vilniaus dailė ir architektūra 1919-1939 m.: institucinis aspektas 41 004,00 2018 Algė Andriulytė
Įsivaizduoti laiką: chronopolitika, heterochronija ir greitėjančio pasaulio patirtys Lietuvos mene 16 778,00 2018 Agnė Narušytė
Dviejų tarpukario menininkų autobiografiniai tekstai: vertimas, tyrimas, publikavimas 7 350,00 2018 Ramutė Rachlevičiūtė
Mano teritorijos: migruojanti moteriškosios kūrybos erdvė 1 866,00 2018 Ramutė Rachlevičiūtė
   

Iš viso:

69 076,00 Eur

Acta Academiae Artium Vilnensis 19.085,00 2017 Algė Andriulytė
Priešistorinė dailė: chronologija, kontekstas, ritualas ir simbolika 27.067,00 2017 Adomas Butrimas
Mikalojaus Kristupo Chaleckio tikėjimo išpažinimo alegorijos ir emblemos 16.870,00 2017 Jolita Liškevičienė
Vilniaus dailės architektūra 1919-1939 m.: institucinis aspektas 35 865,00 2017 Algė Andriulytė
Įsivaizduoti laiką: chronopolitika, heterochronija ir greitėjančio pasaulio patirtys Lietuvos mene 12 052,00 2017 Agnė Narušytė
Dviejų tarpukario menininkų autobiografiniai tekstai: vertimas, tyrimas, publikavimas 17 016,00 2017 Ramutė Rachlevičiūtė
Tapybos istorija ir teologija: Švč. Mergelės Marijos atvaizdų Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose restauravimas ir tyrimai 15.792,00 2017 Tojana Račiūnaitė
Graikiška maniera katalikiškos Europos rytuose. Vaizdai, žodžiai, vertimai 12.742,00 2017 Giedrė Mickūnaitė
   

Iš viso:

156 489,00 Eur

Doktoranto stipendija už akademinius pasiekimus: Deima Kristina Katinaitė-Zajančiauskė  2.150,00 2016 Deima Kristina Katinaitė-Zajančiauskė
Įsivaizduoti laiką: chronopolitika, heterochronija ir greitėjančio pasaulio patirtys Lietuvos mene 2.009,00 2016 Agnė Narušytė
Graikiška maniera katalikiškos Europos rytuose. Vaizdai, žodžiai, vertimai 7.863,00 2016 Giedrė Mickūnaitė
Mikalojaus Kristupo Chaleckio tikėjimo išpažinimo alegorijos ir emblemos 12.135,00 2016 Jolita Liškevičienė 
Dviejų tarpukario menininkų autobiografiniai tekstai: vertimas, tyrimas, publikavimas 12.506,00 2016 Giedrė Jankevičiūtė
Šv. Mergelės Marijos atvaizdų Vilniaus archivyskupijos bažnyčiose restauravimas ir tyrimai 23.346,00 2016 Tojana Račiūnaitė
Priešistorinė dailė: chronologija, kontekstas, ritualas ir simbolika 30.590,00 2016 Adomas Butrimas
Acta Academia Artium Vilnensis 2016 18.446,00 2016 Algė Andriulytė
Scientific modern analysisof research topic: Values and valuation as keyfactor sinprotection 18.831,00 2016 Vaidutė Ščiglienė
Doktorantūros studijų plėtra 74.872,14 2016 Alfreda Pilitauskaitė 
Tapybos istorija ir teologija: Švč. Mergelės Marijos atvaizdų Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose restauravimas ir tyrimai 15.862,00 2015 Tojana Račiūnaitė
Mikalojaus Kristupo Chaleckio
tikėjimo išpažinimo alegorijos ir emblemos
10.001,00 2015 Jolita Liškevičienė
Priešistorinė dailė: chronologija, kontekstas, ritualas ir simbolika 12.718,00 2015 Adomas Butrimas
Ferdynandas Ruszczycas:
Civis Vilnenis sum
12.743,28 2015 Algė Andriulytė
Graikiška maniera katalikiškos Europos rytuose 14.481,00 2015 Giedrė Mickūnaitė
Šiuolaikinių technologijų panaudojimas Lietuvos
etnografinių regionų paveldo animavime
8.688,60 2015 Ingrida Veliūtė
Vilniaus gyvenamųjų namų interjerų dekoro elementai nuo klasicizmo iki moderno 11.584,80 2015 Dalia Klajumienė 
Klaipėdos urbanistinė raida 1945-1990