Projektinė veikla

Nidos meno kolonijos paroda „Gamybos karštinė 2008“

Projekto būsena Įgyvendinama
Skirtas finansavimas 9 000,00 Eur
Atsakingas asmuo Monika Kalinauskaitė, Egija Inzule
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2020-05-01 - 2020-12-01
Projekto portfelis Meno projektų portfelis

„Gamybos karštinė 2008“ (ang. „Production Fever 2008“) yra grupinė paroda, kurioje bus pristatomi menininkų Ai Weiwei, Liu Chuang, Liu Jianhua, Wang Wei ir Zhou Tiehai video kūriniai. Paroda įvyks 2020 m. rudenį Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonijoje (toliau - NMK) Neringoje ir projektų erdvėje „Lokomotif“ Lentvaryje.

Idėja pristatyti būtent šiuos videokūrinius Lietuvoje kilo besitęsiančios diskusijos tarp NMK direktorės Egijos Inzules ir kuratoriaus Zian Chen metu. Juos abu sieja domėjimasis Baltijos regiono patirtimis sovietinėje sistemoje, to įtaka šių dienų kultūriniam mąstymui ir nefiksuotų sąsajų, paralelių su Kinijos istorija atradimas. Diskusijos ašis - posovietinis laikas, būdai, kuriais kiekvienas regionas tvarkosi su šiuo palikimu, manevravimas turbo kapitalistiniu laikotarpiu iki 2008 m. krizės, ir svarstymai, kokią įtaką šios patirtys padarė šiandieninėms meno kūrimo praktikoms abiejuose regionuose. Kinijos gamybos infrastruktūra dažnai naudojasi tarptautiniame lauke dirbantys šiuolaikiniai menininkai - liejyklos, spaustuvės ir didelėse keramikos gamyklos siūlo „pigesnę“ produkciją. Taigi tokia vietos specifika nėra tik regioninis reikalas, o atspindi globalų meninės produkcijos mastą. „Gamybos karštinė 2008“ atkreipia dėmesį į dar iki 2008 m. finansų krizės Kinijoje įvykusį meno gamybos bumą.

Paroda yra paremta kuratorės ir rašytojos Pauline J. Yao leidiniu „In Production Mode: Contemporary Art in China“ (2008) (liet. Gamybos režimas: šiuolaikinis menas Kinijoje“). Autorė iškelia mintį, jog, norėdami iš tiesų perprasti šį fenomeną, turėtume savo susirūpinimą kreipti ne į pernelyg nuspėjamas galutinių kūrinių interpretacijas, o nagrinėti jų gamybos sąlygas. Parodoje eksponuojami kūriniai paremti audiovizualiniais tekstais, kurie nurodo ir atliepia gamybos ritmus atitinkamuose urbanistiniuose ir socialiniuose kontekstuose. Videodarbuose demonstruojama, kaip vadinamojo kinietiško darbo režimo sąstingis ir klumpinėjimas atvėrė plyšį tarp to, kas yra nauja ir sena. Taigi šie darbai svarbūs ne tik kaip anų laikų ekonomikos dokumentai, bet ir kaip atsakas, kritika šiuo metu Kinijoje vykstantiems meno gamybos pokyčiams.Paroda siejasi su instituciniu NMK profiliu - tęstinių diskusijų ir kritinio globalių šiuolaikinio meno produkcijos procesų analizavimo erdve.


Projekto tikslai:

- Drauge su kolonijoje reziduojančiu kuratoriumi  Zian Chen surengti parodą „Gamybos karštinė 2008“.

- Suorganizuoti visuomenei atvirą Zian Chen pranešimą NMK ir „Lokomotif“ susitikimų erdvėje Lentvaryje.

- Atkreipti dėmesį į pastarųjų metų meno gamybos procesus Kinijoje. - Įsteigti tvirtą ir ilgalaikę Lietuvos ir Kinijos menininkų, tyrėjų bei kuratorių partnerystę.

- Įvesti į kuruojamą NMK programą daugiau įvairovės, įsteigti šią instituciją kaip plačiai, savo poreikiais skirtingai auditorijai prieinamą, atvirą meno centrą.