Projektinė veikla

NEPALENKIAMASIS. Dailininkas Zenonas Varnauskas  

Projekto būsena Įgyvendinama
Skirtas finansavimas 12 000,00
Atsakingas asmuo Marius Iršėnas
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2021-02-01 - 2021-12-17
Projekto portfelis Meno projektų portfelis

Projekto tikslas - Artėjant Kauno meno mokyklos 100-mečiui ir siekiant suaktualinti dailininko Z. Varnausko kūrybinį palikimą ir jo reikšmę Lietuvos dailės procesuose nuo XX a. vidurio, parengti spaudai ir išleisti dailininko menotyrininkės dr. Rasos Žukienės

Šia knyga siekiama sugrąžinti į Lietuvos kultūros atmintį legendinį Kauno dailininką ir pedagogą Zenoną Varnauską (1923-2010). Popieriaus lakštas jam buvo ne tik tapymo, bet ir pašėlusių akcijų laukas. Dailininko palikime – apie du tūkstančius tempera ir guašu nutapytų figūrinių kompozicijų, portretų ir natiurmortų. monografiją su gausia Z. Varnausko kūrinių (tekstilė, tapyba, grafika, eksperimentai) iliustracijų dalimi.