Projektinė veikla

Laisvės kariai - dizaino tyrimo pristatymas

Projekto būsena

Įgyvendinama

Skirtas finansavimas 7 000,00 Eur
Atsakingas asmuo Marius Urbanavičius
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2020-01-01 - 2020-11-30
Projekto portfelis Meno projektų portfelis

Projekto tikslas -pristatyti visuomenei dizaino tyrimą, kurio metu buvo atkurta Lietuvos partizanų uniforma.

Nors yra manančių, kad partizanai neturėjo uniformų ir buvo apsirengę bet ką, bet nuotraukos istoriniuose archyvuose parodo ką kitą. Atlikus išsamų istorinį dizaino tyrimą, nustatyta, kad tarpukario laikotarpiu egzistavo ne viena „partizanų uniforma“. Tačiau uniformų ar bent jų dalių yra išlikę nedaug, dėl šios priežasties dizaineris Giedrius Paulauskas ėmėsi atkurti partizanų uniformą, kaip vieną pagrindinių uniformos akcentų naudodamas to meto skiriamuosius partizanų ženklus - antsiuvus. Tyrimo metu nustatyta, kad partizanų uniformose buvo labai svarbi simbolika, naudojant lietuvybės simboliką norėtas pabrėžti patriotiškumas.

Projektas susideda iš II etapų:
I etapas – leidinio bei internetinio puslapio sukūrimas apie atkurtas partizanų uniformas (sklaida).
II etapas – edukacijų vykdymas.