Pedagoginės studijos

Nuo 2024 metų priimami studentai į Vilniaus Dailės akademijoje vykdomas Pedagogikos studijas.

Studijuoti galės meno studijų srities (dailės, dizaino, medijų meno, architektūros, menotyros, meno objektų restauravimo) bakalauro laipsnį turintys VDA absolventai, taip pat asmenys, įgiję universitetinį menų (architektūros) bakalauro laipsnį bei dailės ir dizaino krypčių profesinį bakalauro laipsnį.

Mokymosi ypatumai:

Studijų trukmė – 1, 5 metų.
Studijų forma - ištęstinės studijos, vykdomos pagal sesijinį tvarkaraštį.
Studijų apimtis -  60 kreditų. Programa turi dvi - teorinę ir praktinę - dalis. Kiekvienai jų skirta po 30 kreditų.
Priėmimas vyks rugpjūčio mėnesį. Tiksli priėmimo data bus paskelbta vėliau.

Iškilus klausimams kreipkitės į Editą Kavaliauskienę edita.kavaliauskiene@vda.lt , tel. Nr.: +37068891877, +37061659783