Projektinė veikla

Lietuvių išeivijos architektūrinių eksperimentų sklaida leidinyje „Formuojant ateitį: Aleksandros Kašubos erdvinės aplinkos“ 

Projekto būsena Įgyvendinama
Skirtas finansavimas 8 800,00 Eur
Atsakingas asmuo Elona Lubytė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2020-01-01 - 2020-11-01
Projekto portfelis Meno projektų portfelis

Projekto tikslas.

Skatinant išeivijos XX a. II p. - XXI a. kultūrinio paveldo išsaugojimą ir sklaidą, subūrus lietuvių bei JAV dailės istorikų ir architektų komandą, atlikti Lietuvos-JAV aplinkos menininkės ir architektės Aleksandros Kašubos, Fledžinskaitės-Kašubienės (1923-2019) kūrybinių ieškojimų ir architektūrinių eksperimentų tyrimus. Susisteminus jų (tyrimų) rezultatus sudaryti leidinį - knygą-katalogą pristatysiantį projekto dalyvių tekstus bei Letuvos dailės muziejui dovanotų darbų kolekciją ir skaitmeninių vaizdų archyvą, unikalų menininkės palikimą namuose ir užsienyje.


Projekto tikslui įgyvendinti išsikelti šie uždaviniai:

  1. darbas su pirminiais šaltiniais, sisteminant 2017-2019 m. Lietuvos ir JAV archyvuose surinktą medžiagą;

  2. knygos-katalogo lietuvių ir užsienio autorių komandos subūrimas bei komunikacija aptariant būsimų tekstų turinį;

  3. knygos-katalogo tekstų iliustracijų atranka pagal numatytą leidinio sandarą;

  4. darbas su knygos-katalogo dizainere, maketuojant leidinį ir rengiant jį spaudai;

  5. knygos -katalogo pristatymas ir sklaida parodos "Formuojant ateitį: A. Kašubos erdvinės aplinkos" metu;

  6. knygos-katalogo platinimas tarp Vilniaus dailės akademijos ir Lietuvos dailės muziejaus partnerių namuose ir užsienyje;

  7. knygos-katalogo pristatymas menininkės gimtinėje, Šiaulių "Aušros" muziejuje ir Ginkūnų bibliotekoje.