Projektinė veikla

Lietuvos pramoninio baldų dizaino istorijos tyrimas: „Ventos“ metraščiai

Projekto būsena Įgyvendinama
Skirtas finansavimas 2 750,00 Eur
Atsakingas asmuo Rasa Janulevičiūtė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2020-06-01 - 2020-12-15
Projekto portfelis

Meno projektų portfelis

Projekto tikslas - remiantis archyviniais šaltiniais tirti Lietuvos pramoninio baldų dizaino plėtotę. Parengti ir paviešinti knygą, kuri padėtų užpildyti Lietuvos dizaino spragas ir taptu aktualiu šaltiniu Lietuvos dizaino tyrėjams, besidomintiems dizainu ir kultūra.

Projekto aktualumas: Lietuvos dizaino istorijos tyrimų kontekste, unikalūs yra Šiaulių baldų gamybos įmonėje "Venta" išsaugoti metraščiai. Juose dokumentuota įmonės istorija nuo pat 1925 m., aprašyti gaminiai, baldų pramonės plėtotė Lietuvoje. Šie dokumentai gali reikšmingai papildyti Lietuvos pramoninio baldų dizaino istoriją įvairiais aspektais - kultūriniu, socialiniu, ekonominiu. Remiantis išsaugotu įmonės archyvu ketinama parengti studiją, liudijančią dizaino kaitą Lietuvoje, baldų dizaino ir gamybos sąsajas. Šiauliuose įkurtos „Ventos“ istorija skaičiuojama nuo 1931 m., nors „Ventos“ pirmtakų Moisiejaus Raiko ir Joselio Rodo baldų dirbtuvė, lenktų kėdžių bei minkštų baldų gamybos fabrikas, pradėjo veikti anksčiau – dar 1925 m. Dirbtuvė reprezentavo Šiaulių baldų pramonę, joje buvo gaminami ne tik masinės gamybos baldai, bet ir vienetiniai, unikalaus. Sovietmečiu įmonė plėtėsi ir buvo specializuota kėdžių gamybai. Čia buvo pradėtos masiškai gaminti 1957 m. Vilniuje įkurto Baldų projektavimo-konstravimo biuro dizainerių sukurtos kėdės, kiti vienetiniai kėdžių, skirtų reprezentaciniams Lietuvos įstaigų interjerams, projektai.

Kultūrinė ir meninė vertė: tiriami Lietuvos dizaino istorijai reikšmingi, meninę ir išliekamąją vertę turintys baldų dizaino projektai. Tarp jų - vieno garsiausių Lietuvos tarpukario menininkų Gerardo Bagdonavičiaus, sovietiniu laikotarpiu kūrusių Lietuvos dizaino meistrų (Lygijos Marijos Kislauskaitės-Stapulionienės, Gražinos Tulevičienės, Brigitos Adomonienės, Tado Baginsko ir kt.), šiuolaikinių dizainerių "Ventoje" gaminti kūriniai, pelnę vietinių ir tarptautinių apdovanojimų. Tikslinė auditorija: akademinė bendruomenė ir visuomenė apskritai. Tyrimas bus aktualus dizaino tyrėjams ir kūrėjams, besidomintiems baldų, interjero, pramoniniu dizainu, Lietuvos dizaino istorija, taip pat ir kitoms visuomenės grupėms. Knyga skatins domėtis Lietuvos dizaino istorija, kultūros paveldu.