Projektinė veikla

HORIZON 2020 Trumpai apie programą

„Horizontas 2020“

 


,,Smurtas lyties pagrindu ir institucijų atsakas: žiniomis ir veiksmais grįsti instrumentai siekiant apsaugos universitetuose ir mokslinių tyrimų institutuose"

Projekto kodas 101006261
Projekto būsena Įgyvendinama
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2021 birželis - 2024 sausis
Projekto vykdytojas Europos mokslo fondas / Europan Science Foundation (Prancūzija)
Projekto partneriai Örebro universitetas, Švedija / GESIS - Leibnizo socialinių mokslų institutas, Vokietija / Yellow Window, Belgija / Universidad Complutense de Madrid, Ispanija / Čekijos mokslų akademijos Sociologijos institutas, Čekija / Lietuvos socialinių mokslų centras, Lietuva / Jogailaičių universitetas, Lenkija / Oksfordo Brookeso universitetas, Jungtinė Karalystė
Atsakingas VDA asmuo Ričardas Bartkevičius

Smurtas dėl lyties yra kompleksinis, paplitęs ir nuolatinis daugelio organizacijų bruožas bei jėga, turinti pandemijos mastą. Smurtas, pažeidimai ir prievarta gali būti fiziniai, seksualiniai, ekonominiai / finansiniai, psichologiniai - internete arba ne - jie gali apimti lyties arba seksualinį priekabiavimą. Tai dažnai lieka nutylėta.
Universitetai ir mokslinių tyrimų organizacijos nėra išimtis dėl šios pandemijos. Konkrečios organizacinės struktūros netgi gali sudaryti sąlygas valdžios hierarchijoms, kurios būtų susistemintos pagal lytį ir amžių ir reguliariai paremtų smurtą. Ir nors smurtas dėl lyties daro didelį poveikį individualiam gyvenimui, jis taip pat turi rimtų socialinių, ekonominių ir sveikatos padarinių organizaciniame bei socialiniame lygmenyse.

Nepaisant masto, politinės reikšmės ir didėjančio susidomėjimo akademine visuomene, smurtas dėl lyties tyrimų organizacijose tebėra nepakankamai aprašytas ir nepakankamai ištirtas. Neturint pakankamai žinių, infrastruktūros, priemonių ir vykdomos veiklos akademinėje aplinkoje, sunku visiškai užkirsti kelią, apsaugoti ar net patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

  • Kiek smurto dėl lyties paplitę Europos tyrimus atliekančiose organizacijose?
  • Kaip tam įtakos turi specifinės organizacinės struktūros ir valdžios hierarchijos?
  • Ar ES valstybės turi tinkamas teisines ar politines sistemas instituciniams pokyčiams įgyvendinti?

Per trejus metus „UniSAFE“ universitetuose ir tyrimus atliekančiose organizacijose pateiksime naujausius, patikimus kiekybinius ir kokybinius duomenis apie smurtą dėl lyties, įskaitant naujai atsirandančias smurto formas. Šie rezultatai bus paversti politikos rekomendacijomis ir įrankių rinkiniu universitetams bei mokslinių tyrimų organizacijoms.

https://unisafe-gbv.eu/the-project/

 


 

ArcInTex ETN

Kvietimas H2020-MSCA-ITN-2014
Veiksmų rūšis MSCA-ITN-ETN
Projekto pavadinimas ArcInTex ETN
Projekto kodas 642328
Projekto būsena Užbaigta
Skirtas finansavimas 3 856 700,88
VDA skirtas finansavimas 440 885,52
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2015-01-01 - 2018-12-31

ArcInTexETN – tai 6 universitetų ir 3 komercinių įmonių konsorciumas. Projekto koordinatorius – Borås universitetas (Švedija). Jame dalyvauja: Vilniaus dailės akademija, Berlyno meno universitetas, Londono karališkasis menų koledžas, Eindhoveno technologijų universitetas (Olandija), Heriot-Watt universitetas (Jungtinė Karalystė). Projekte dirba 15 doktorantų.

ArcIntex ETN tikslas – susieti tekstilės, architektūros ir interaktyvaus dizaino tyrimus, siekiant ištirti naujas tvaresnių gyvenimo būdų formas. Mokslo ir technologijų sinergija turėtų tarnauti tvaraus dizaino siekių ir humanistinių vertybinių nuostatų įgyvendinimui.

Vienas iš skvarbiausių ArcInTex uždavinių – kurti naują tvarią gyvenimo aplinką, apjungiant architektūrą, tekstilę, mados, produkto ir interaktyvų dizainą, harmoningai susiejančią žmogų su jį supančia erdve (urbanistine ir socialine aplinka). Kitas svarbus ArcInTex ETN projekto uždavinys sukurti tarpdisciplininiams meniniams tyrimams tinkamą doktorantūros studijų modelį. Jo siekis – atrasti naujas mokymo ir mokymosi programas, praplėsti tyrimų vykdymui taikomus metodus ir technikas.

www.arcintexetn.eu