• Naujienlaiškis
 • Projektinė veikla

  HORIZON 2020 Trumpai apie programą

  „Horizontas 2020“

  ArcInTex ETN

  Kvietimas H2020-MSCA-ITN-2014
  Veiksmų rūšis MSCA-ITN-ETN
  Projekto pavadinimas ArcInTex ETN
  Projekto kodas 642328
  Projekto būsena Užbaigta
  Skirtas finansavimas 3 856 700,88
  VDA skirtas finansavimas 440 885,52
  Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2015-01-01 - 2018-12-31

  ArcInTexETN – tai 6 universitetų ir 3 komercinių įmonių konsorciumas. Projekto koordinatorius – Borås universitetas (Švedija). Jame dalyvauja: Vilniaus dailės akademija, Berlyno meno universitetas, Londono karališkasis menų koledžas, Eindhoveno technologijų universitetas (Olandija), Heriot-Watt universitetas (Jungtinė Karalystė). Projekte dirba 15 doktorantų.

  ArcIntex ETN tikslas – susieti tekstilės, architektūros ir interaktyvaus dizaino tyrimus, siekiant ištirti naujas tvaresnių gyvenimo būdų formas. Mokslo ir technologijų sinergija turėtų tarnauti tvaraus dizaino siekių ir humanistinių vertybinių nuostatų įgyvendinimui.

  Vienas iš skvarbiausių ArcInTex uždavinių – kurti naują tvarią gyvenimo aplinką, apjungiant architektūrą, tekstilę, mados, produkto ir interaktyvų dizainą, harmoningai susiejančią žmogų su jį supančia erdve (urbanistine ir socialine aplinka). Kitas svarbus ArcInTex ETN projekto uždavinys sukurti tarpdisciplininiams meniniams tyrimams tinkamą doktorantūros studijų modelį. Jo siekis – atrasti naujas mokymo ir mokymosi programas, praplėsti tyrimų vykdymui taikomus metodus ir technikas.

  www.arcintexetn.eu

  www.arcintexetn.com