Projektinė veikla

Projekto pavadinimas: “Paradigm shift from „traditional“ to creative industries – the essence for sustainable regional development“ („Esminis „tradicinės“ industrijos pokytis į kūrybines industrijas – darnios regioninės plėtros pagrindas“). Šį projektą finansuoja Europos plėtros regioninis fondas.

Projekto akronimas:  „CCI & Sustainability“

Vadovaujantis partneris: Kuldygos rajono savivaldybė (LV).

Partneriai: Liepojos kūrybinių industrijų klasteris/inkubatorius (LV), Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonija (LT), Liepojos muzikos, meno ir dizaino mokykla (LV), Biudžetinė įstaiga Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras (LT).


Projekto biudžetas: 220 193,06 eurai
Paramos suma: 187 164,08 eurai

Paramos suma skirta Nidos meno kolonijai: 47 592,81 eurai
Projekto trukmė: 24 mėn.
Programa: 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa.

Programos prioritetas: 2. Parama darbuotojų judrumui ir užimtumui. 2.2. Galimybių įsidarbinti didinimas gerinant darbuotojų judrumą ir įgūdžius.

„Esminis „tradicinės“ industrijos pokytis į kūrybines industrijas – darnios regioninės plėtros pagrindas“ – tai iniciatyva sukurti edukacinę platformą, jungiančią patyrusių tarpvalstybinių partnerių intelektinius gebėjimus: Kuldygos rajono savivaldybė, Vilniaus dailės akademijos Nidos meno koloniją (aukštasis mokslas), Klaipėdos kultūrų komunikacijų centrą (Klaipėdos savivaldybė), Liepojos kūrybinių industrijų klasterį (NVO). Projektas numato spręsti vieną iš svarbiausių tarpvalstybinių iššūkių – darbo rinkos intelektinius pajėgumus, kurie yra vienas iš svarbiausių išteklių regioninei plėtrai vystyti. Projekto tikslai yra dviejų metų trukmės švietimo programos įgyvendinimas 160 dalyvių, projekto partnerių darbo patalpų ir studijų modernizavimas, naudojant informacines ir komunikacines technologijas (ICT), multimedijos (Klaipėda), konferencijų (Nida), tekstilės (Liepoja) ir 3D prototipų (Kuldyga) įrangą.

Dalyviai iš meno, dizaino, švietimo ir verslo ir kt. sričių bus kviečiami dalyvauti mokymuose ir seminaruose, o viešos paskaitos apie kūrybinį mąstymą ir parodos bus pasiūlytos plačiajai visuomenei, tačiau modernizuotos studijos bus prieinamos plataus spektro mokymams ir bendradarbiavimui kūrybinių industrijų srityje.

Pagrindinis projekto tikslas: tarpsektorinio bendradarbiavimo vystymas ir jaunųjų menininkų kūrybos ir verslumo gebėjimų ugdymas kūrybinių industrijų kontekste.

VDA Nidos meno kolonijos rezultatai įgyvendinant projektą:
1)    Konferencijų salės įrangos ir baldų atnaujinimas.
Įrengiama konferencijų salė, kuri pilnai pritaikoma projekto kūrybinių dirbtuvių poreikiams bei kitiems VDA Nidos meno kolonijos renginiams, ir kurioje dirbti galėtų iki 100 dalyvių. Įrengiamas interaktyvus ekranas, stiklinės magnetinės lentos, nuperkami baldai (stalai bei kėdės). Šiuolaikinė konferencijų salė ženkliai pagerins vykdomų kūrybinių dirbtuvių bei kitų patalpose vykdomų renginių kokybę.
2)    Kompiuterinių tinklų atnaujinimas:
Projekto eigoje bus atnaujinti VDA Nidos meno kolonijos kompiuteriniai tinklai sudarant sąlygas vykti didesniems renginiams, kurių metu prie interneto jungiasi didelis skaičius dalyvių. Šiuo atnaujinimo taip pat bus suteikiamos galimybės dalyviams dalintis turima informacija vidiniame tinkle (bevieliai tinkle veikiantys informacijos kaupimo diskai).