Projektinė veikla

Petras Kiaulėnas. Atsiminimai, dienoraštis, laiškai

Projekto būsena Įgyvendinama
Skirtas finansavimas 4 400,00 Eur
Atsakingas asmuo Rasa Janulevičiūtė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2020-01-01 - 2020-12-30
Projekto portfelis Meno projektų portfelis

Petras Kiaulėnas (1909-1955) , dalininkas ir architektas, po II pasaulinio karo emigravęs į JAV, vadintas vienu iš perspektyviausių Kauno meno mokyklos auklėtinių. Deja, per anksti miręs ir nespėjęs iki galo realizuoti kūrybinių idėjų. Jo kūrybinis palikimas išsklaidytas po pasaulį, dalis yra grąžinta į Lietuvą. Lietuvoje saugoma ir nemaža dalis jo edodokumentinio paveldo, kurį ketinama publikuoti. Knyga būtų aktuali dailininkams, menotyrininkams, plačiajai kultūra besidominčiai visuomenei.


Projekto tikslas. Parengti spaudai ir išleisti dailininko ir architekto Petro Kiaulėno (1909-1955) egodokumentinio paveldo  knygą “Petras Kiaulėnas. Atsiminimai, dienoraštis, laiškai”.

Projekto uždaviniai:

  1. Parengimas spaudai (medžiagos rinkimas ir tyrimas, teksto sukūrimas, redagavimas, maketavimas);

  2. Knygos spausdinimas;

  3. Knygos viešinimas.