• Naujienlaiškis
 • Akademinė etika

  Vilniaus dailės akademijos akademinės etikos kodeksas

  patvirtintas 2015 m. lapkričio 11 d. Senato nutarimu Nr. S-2015-4/13

  Akademinės etikos klausimus taip pat reglamentuoja

  Vilniaus dailės akademijos studijų reglamentas

  Akademinės etikos klausimus ir skundus nagrinėja VDA Senato Etikos komitetas, patvirtintas 2017 m. balandžio 19 Senato nutarimu Nr. S-2017-2 

  Prof. Marius Šaliamoras (pirmininkas)
  Doc. Ieva Skauronė
  Prof. Laima Kėrienė 
  Doc. Vaidas Naginionis
  Stud. Aurelija Slapšytė
  Stud. Lina Baltrušaitytė

  VDA Senato Etikos komiteto veiklos nuostatai

  Kreipimusis ir skundus dėl Akademinės etikos kodekso pažeidimų, taip pat ir dėl seksualinio priekabiavimo atvejų, prašome siųsti adresu etika@vda.lt (adresuojami Senato etikos komitetui) arba etika.sa@vda.lt (adresuojami VDA Studentų atstovybei).

  Siekiant gauti kuo išsamesnę informaciją apie konkretų atvejį, pageidautina skundus pateikti naudojant standartinę formą. 

  Kreipimosi į VDA Senato Etikos komitetą (skundo) forma

  Bet kuriuo atveju Vilniaus dailės akademija garantuoja besikreipiančiųjų konfidencialumą.