Akademinė etika ir lygios galimybės

Pranešimus ir/ar skundus dėl galimų akademinės etikos pažeidimų, prašome siųsti el. paštu etika@vda.lt (adresuojami Senato Akademinės etikos komisijai) arba etika.sa@vda.lt (adresuojami VDA Studentų atstovybei). 

Pranešimus ir/ar skundus susijusius su lygių galimybių užtikrinimu ar seksualiniu priekabiavimu prašome siųsti el. paštu VDA lygių galimybių grupei lygios.galimybes@vda.lt

Pranešimą apie seksualinį priekabiavimą taip pat galite pateikti užpildant žemiau pateiktą pranešimo formą (pranešimas adresuojamas VDA atsakingam už priekabiavimo prevenciją asmeniui). 

Pranešimas apie seksualinį priekabiavimą

Vilniaus dailės akademija garantuoja besikreipiančiųjų konfidencialumą.


Teisės aktai

Vilniaus dailės akademijos akademinės etikos kodeksas

Akademinės etikos komisijos veiklos nuostatai

Vilniaus dailės akademijos lygių galimybių užtikrinimo, priekabiavimo ir smurto prevencijos politika

Lygybės įgyvendinimo Vilniaus dailės akademijos priemonių planas

Įsakymas dėl lygių galimybių grupės sudarymo

Kiti dokumentai

Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimas – žmogaus teisėms užtikrinti

Mokslinio tyrimo duomenų valdymui parengta akademinės etikos skatinimo priemonė

Akademinės etikos ir lygių galimybių užtikrinimas mokslo renginiuose atmintinė

Akademinės etikos užtikrinimas organizuojant studijas nuotoliniu būdu

Objektyvus ir sąžiningas grupinių darbų vertinimas

Netikrų mokslo renginių atpažinimas