• Naujienlaiškis
 • Projektinė veikla

  Vytautas Kairiūkštis (1890-1961) - Lietuvos dailės avangardo pionierius

  Projekto būsena Užbaigta
  Skirtas finansavimas 5 000,00
  Atsakingas asmuo Viktoras Liutkus
  Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2019-01-30 - 2019-12-25
  Projekto portfelis Mokslo projektų portfelis

  Projekto tikslas - gausios Vytauto Kairiūkščio (1890-1961) kūrybos palikimo medžiagos paruošimas monografinio pobūdžio knygos leidybai (tekstai, ikonografinė, dokumentinė medžiaga, dizainas, etc.).

  Svarbus projekto įgyvendinimo rezultatas - tyrimo būdu susisteminta Vytauto Kairiūkščio palikimo visuma. Spaudai ruošiamas leidinys pirmąkart lietuvių dailės istoriografijoje pristatys Lietuvos dailės avangardo pionierių, konstruktyvizmo teoretiką ir praktiką.