Projektinė veikla

4K 2021: nuo konflikto iki konsensuso per kūrybiškumą ir kultūrą 

Projekto būsena Įgyvendinama
Skirtas finansavimas 25 270,00 Eur
Atsakingas asmuo Egija Inzule
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2020-02-01 - 2020-12-31
Projekto portfelis Meno projektų portfelis

Projektas „4K: nuo konflikto iki konsensuso per kūrybiškumą ir kultūrą“ (4Cs: from Conflict to Conviviality through Creativity and Culture, toliau – 4K) aiškinasi kaip meną, kultūrą ir kūrybiškumą galima paversti galingu ištekliumi, skatinančiu kritinį naujai besiformuojančių konfliktų apmąstymą. Projekto metu įgyvendinamos veiklos siekia užkirsti kelią Europoje kylantiems konfliktams ir skatinti sugyvenimą, atliepti nūdienos socialines problemas bei ugdyti pagarbą kitoms kultūroms. Nors įvairios organizacijos ir institucijos kelis dešimtmečius siekė ugdyti europietiškąją tapatybę, Europa šiandien yra kupina netikrumo ir nerimo. Kasdien susidurdama su daugiakultūrės ir daugiatautės visuomenės iššūkiais Europa nebegali egzistuoti toliau ignoruodama kitų buvimą šalia. Dėl to sugyvenimas arba konsensusas yra ypač svarbus ugdant supratingumą ir bendradarbiavimą.
Projekto veiklos varijuoja nuo meninių ir tyrimo rezidencijų, parodų, filmų, peržiūrų iki kūrybinių dirbtuvių, vasaros mokyklų, mediacijos laboratorijų, konferencijų ir internetinių informacinių portalų. Šios veiklos meno ir kultūros kalba skatins tarpkultūrinį dialogą ir jungs skirtingas bendruomenes, reikšis viešojoje erdvėje, padės užkirsti kelią konfliktams ir ieškos susitaikymo būdų. Projektas skatins pabėgėlių ir migrantų įsitraukimą. Atsižvelgiant į platų bendradarbiaujančių šalių skaičių, jų kalbinę ir kultūrinę įvairovę, dalyviams tai bus galimybė įgyti naujų ir apsikeisti jau turimomis akademinėmis žiniomis bei praktiniais įgūdžiais.

Atliepdama projekto temą ir šiandienines Lietuvos aktualijas – priešiškumą pabėgėliams ir kitataučiams, menkas savo krašto istorijos žinias – NMK nusprendė projekto eigoje aktualizuoti Kuršių nerijos demografinius pokyčius Antrojo pasaulinio karo metais ir iškart po jo, ir naujai interpretuoti universalią pabėgėlių, migrantų ir naujakurių temą. Projektas prasidėjo vienerių metų trukmės tyrimų rezidencija. Jos metu prof. dr. Vasilijus Safronovas (Klaipėdos universitetas) parengė mokslo studiją apie migrantus ir pabėgėlius Kuršių nerijoje
1939-1960 m. Studija lietuvių kalba buvo išleista 2018 m. pabaigoje, o anglų kalba – 2019 m. pradžioje. Leidinys tapo pagrindu 2019 m. rugsėjo-spalio mėnesį vykusioms 5 menininkų rezidencijoms ir 3 dienų kūrybinėms dirbtuvėms bei elektroniniam leidiniui„Dwelling on a Threshold“. Šių veiklų kuratorius Radoslav Ištok (Slovakija / Švedija) 2020 m. Nidos meno kolonijoje taip pat surengė kulminacinę projekto parodą „Šmėklų miškas“, kurioje eksponuoti rezidencijų metu menininkų sukurti kūriniai ir kitų kviestinių kūrėjų darbai, tyrinėjantys tarpines būsenas, sudėtingus nacionalinio ir šeimyninio paveldo klausimus, Kuršių nerijos regiono istoriją bei geopolitinių konfliktų paliekamus ženklus skirtingų kartų gyvenimuose.
2021 m. vyks paskutiniosios projekto veiklos, dalis kurių buvo perkeltos dėl 2020 m. kilusios Covid-19 pandemijos ir jos sąlygotų mobilumo bei viešų renginių apribojimų. 2021 m. planuojama išleisti ir pristatyti 2020 m. pradėtą sudaryti parodos „Šmėklų miškas“ katalogą, parengtą kuratoriaus Radoslavo Ištoko ir papildytą nauja vizualia medžiaga bei tekstais. 2021 m. vasarą NMK bus rodoma keliaujanti filmų programa, kuruojama iraniečių kilmės kuratorės Azar Mahmoudian. Atsižvelgiant į 2020 m. patirtį ir poreikį riboti lankytojų srautus uždarose erdvėse, programa bus pristatoma kaip pasikartojanti videoinstaliacija NMK erdvėse, prieinama ne paskirų seansų metu, o visą darbo dieną. 2021 m. taip pat vyks partnerių institucijų stažuočių programa – „Tensta konsthall“ atstovai viešės NMK, o NMK darbuotojai – Katalikiškajame Lisabonos universitete. 2021 m. NMK taip pat dalyvaus Lisabonos katalikiškojo universiteto organizuojamoje 11-ojoje Kultūros studijų vasaros mokykloje, skirtoje „4Cs“ projektui ir jame akcentuojamai sugyvenimo, konsensuso tematikai. 2021 m. taip pat planuojama pakartotinai išleisti V. Safronovo studiją „Migrantai ir pabėgėliai Kuršių nerijoje“ lietuvių ir anglų kalbomis.