Projektinė veikla

Projekto pavadinimas

Suma (Eur)

Metai

Atsakingas asmuo

ES investicijos - mokslui ir inovacijoms

Projektas „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“

116 052,12  2023 - 2024 Audronė Drungilaitė
Paralelinio roboto (judėjimo platformos) plėtotė ir komercinimas: integracija su egojudėjimo pojūčius atkartojančia technologija 99 986,50 2021 - 2022 Julijonas Urbonas

Afrikos ir Azijos reprezentacija sovietmečio Lietuvos vaikų kultūroje (1945-1990 m.): ištakos, įtakos, sklaida, padariniai

56 703,58 2021 - 2023 Karina Simonson

Kompetencijos centrų veiklos skatinimas: Vilniaus dailės akademijos antreprenerystės programa

689 524,18 2021 - 2023 Irena Turčinavičienė

Vilniaus dailės akademijos pastato, adresu Jasinskio g. 16D, Vilnius, energetinio efektyvumo gerinimas

383 015,00 2021 - 2023 Virgilijus Kireilis

„Veido vaidmuo visuomenėje apžvelgiant Europos migracijos, rasizmo klausimus“

2 996,03 2020 - 2021 Irena Turčinavičienė

„Vietos bendruomenės kultūrinio tapatumo atspindžiai dvarų architektūros kontekste“

2 425,48 2020 - 2021 Irena Turčinavičienė

„Bendrakūros taikymas mados dizaine“

2 907,87 2020 - 2021 Irena Turčinavičienė

„Šv. Liudviko skulptūra iš Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios: prarasto konteksto rekonstrukcija“

2 998,81 2020 - 2021 Irena Turčinavičienė

„Prisiminimų ir architektūrinės erdvės ryšys“

2 988,42 2020 - 2021 Irena Turčinavičienė

Paralelinio roboto (judėjimo platformos) plėtotė ir komercinimas

22 790,00 2019-2021 Marius Urbanavičius
XVI–XVIII a. bronzos sietynų gamyba, raida ir išlikimas: atvejų analizė Lietuvoje ir Latvijoje 66 499,55 2020-2022 Alantė Valtaitė - Gagač
Mokslo tiriamasis darbas "Kultūrologinis Vilniaus Liepkalnio (Šv. Eufrosinijos) stačiatikių kapinių tyrimas" 56 703,58 2020-2022 Jurgita Kristina Pačkauskienė
Kultūros kūrėjų vaidmuo socialiniuose judėjimuose nepriklausomoje Lietuvoje 66 499,55 2020-2022 Lina Michelkevičė

Lietuvos kultūrinio autentiškumo diskursas vizualiuosiuose menuose 1989-2004 m.

2 008,20 2019-2020 Karolina Sadlauskaitė

Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje Europos ir Viduržemio jūros civilizacijų muziejuje Marselyje (Prancūzija)

3 272,43

2019

Miglė Lebednykaitė

Stone-Age Burials in the Surroundings of Lake Biržulis. New Data

2 080,37

2019

Adomas Butrimas

Stažuotė Archeologijos muziejaus bibliotekoje, Gotorfo pilyje, Šlezvige (Museum für Archäologie Schloss Gottorf, Scheswig)

2 512,88 2019 Marius Iršėnas
Studijų infrastruktūros modernizavimas VDA Kauno fakultete 3 253 709,10 2019 - 2022 Jonas Audėjaitis
Panemunės pilies, esančios Vytėnų g. 53, Jurbarko rajone, pritaikymas kultūrinei veiklai 1 119 455,09 2019-2021 Virgilijus Kireilis
Vilniaus dailės akademijos Dizaino inovacijų centro veiklos plėtra 656 052,18 2018-2021 Marius Urbanavičius
Šiuolaikinių dažų atranka ir patikra, jų pritaikymas senosios molbertinės tapybos retušavimui 2 008,20 2018-2019 Greta Žičkuvienė
Meno idėjų ir kūrinių migracija Urugvajaus ir Argentinos lietuvių periodinėje spaudoje tarpukario laikotarpiu 2 008,20 2018-2019 Gabrielė Radzevičiūtė
Atminties problema Kristinos Inčiūraitės videofilme "Susitikimas" (2012), taikant Brachos Lichtenberg Ettinger psichoanalitinę Matricos teoriją 2 008,20 2018-2019 Diana Romanskaitė
Meninis tyrimas: tyrimo ir vertinimo metodologijos 2 085,68 2018 Rasa Antanavičiūtė
Stažuotės po doktorantūros. Lietuvos dizainas tarptautinėse ir Batlijos šalių parodose 1966-1985: ištakos, įtakos, įtampos ir identitetai 48 174,10 2017-2019 Karolina Jakaitė
Stažuotės po doktorantūros. Ekologiškų baldų iš augalinio pluošto biokompozito dizainas, taikant naujų konstrukcinių struktūrų projektavimo metodiką 42 502,40 2017-2019 Inga Valentinienė
Studijų kokybės gerinimas ugdant studentų verslumo įgūdžius 315 367,64 2017-2019 Irena Turčinavičienė
Doktorantūros studijų plėtra 116 949,49 2016-2019 Alfreda Pilitauskaitė
Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų, pagrindinių mokyklų) modernizavimas ir šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas 2 896 200,18 2015-2018 Rokas Kilčiauskas