Projektinė veikla

Apie mus

Pagrindinis projektų skyriaus vykdomos veiklos tikslas – sekti ir kontroliuoti Akademijoje rengiamų ir laimimų projektų bendrąją informaciją, finansinius bei statistinius duomenis.

Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra:

1) rinkti informaciją apie Europos Sąjungos, kitų tarptautinių bei nacionalinių fondų kvietimus, teikti paraiškas ir skleisti šią informaciją Akademijos bendruomenei;
2) įgalinti Akademijos bendruomenę dalyvauti projektinėje veikloje (konsultuoti tarptautinių ir nacionalinių projektų paraiškų rengimo, vykdymo ir ataskaitų pildymo klausimais);
3) inicijuoti ir koordinuoti tarptautinius ir nacionalinius projektus.

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1) renka ir kaupia informaciją apie Europos sąjungos bei kitus tarptautinius bei nacionalinius fondus, jų projektų finansavimo sąlygas ir kvietimus teikti paraiškas; nuolat atnaujina informaciją apie skelbiamus kvietimus ir konkursus Akademijos interneto svetainės skiltyje „Projektinė veikla“;
2) siunčia informacinius pranešimus apie skelbiamus kvietimus ir konkursus visiems Akademijos fakultetams ir katedroms elektroniniu paštu;
3) viešina informaciją apie Akademijoje vykdomus projektus Akademijos interneto svetainės skiltyje „Projektinė veikla / Projektai“;
4) konsultuoja Akademijos bendruomenę tarptautinių ir nacionalinių projektų paraiškų rašymo, vykdymo ir ataskaitų rašymo klausimais. 

Vilniaus dailės akademijos projektų skyrius savo veiklą vykdo nuo 2008 m. gegužės 21d.
Daugiau informacijos apie vykdomus projektus galite rasti: http://vda.lt/lt/projektine-veikla/projektai