• Naujienlaiškis
 • Projektinė veikla

  Tarptautinė tipografikos bienalė "Keliaujančios raidės'19: UROBORAS"

  Projekto būsena Užbaigta
  Skirtas finansavimas 8 000,00
  Atsakingas asmuo Aušra Lisauskienė
  Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis 2019-03-01 - 2020-03-02
  Projekto portfelis Meno projektų portfelis

  Parodos tikslas - pristatyti konceptualiąją vizualiosios komunikacijos sritiestipografikos pusę, parodyti raidėmis užkoduotos informacijos vizualizacijos galimybes bei įvairovę tradicinėse ar naujosiose medijose, tam suburiant įvairių šalių grafinio dizaino ir kitose srityse dirbančius kūrėjus. Į meno kūrinius transformuotos raidės atkeliaus iš įvairių šalių ir kuriam laikui jos taps vientisu dariniu – paroda.

  Projekto uždaviniai:

  1. Didinti grafinio/komunikacinio dizaino, kaip vieno iš svarbiausių šiuolaikinės vizualiosios kultūros veiksnių prieinamumą bei skatinti jo raiškos raiškos įvairovę bei sklaidą; vertinti jo, kaip kūrybinių industrijų, svarbą Lietuvos ir pasauliniame kontekste.

  2. Plėtoti horizontalius ryšius tarp atskirų kūrėjų bei profesinių organizacijų iš įvairių šalių, sudarant prielaidas dalintis patirtimi ir pasiekimais grafinio/komunikacinio dizaino srityje su visa Lietuvos visuomene skatinant kultūros inovacijas, lankantis parodose, dalyvaujant kūrybinėse dirbtuvėse bei paskaitose.

  3. Sudaryti 20-30-ties tarptautinių autorių 40-50 darbų kolekciją parodai; pakviesti 4-6 parodos autorius surengti kūrybines dirbtuves visiems besidomintiems tipografika bei vizualiąja kultūra.

  4. Užtikrinti profesionalią projekto ir jo rezultatų sklaida visais medijų kanalais Lietuvos visuomenei keliant jos tipografinės-komunikacinės raiškos raštingumą.