Projektinė veikla

Dizaino grupė COMPANY Nidos meno kolonijoje: ko-produkcija ir pristatymas

Projekto būsena Įgyvendinama
Skirtas finansavimas 5 000,00 Eur
Atsakingas asmuo Egija Inzule
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2021-04-01 - 2021-12-31
Projekto portfelis Meno projektų portfelis

2021 m. NMK pristato bendradarbiavimą su COMPANY – duzainerių Aamu Song ir Johan Olin duetu, įsikūrusiu Helsinkyje. Kolektyvas kviečiamas atlikti medžiagų ir dizaino produkcijos tyrimą Lietuvoje, dalyvauti Neringos miško architektūros mokykloje, eksponuoti savo sukurtus darbus „SupaStore Academy“ meno, dizaino ir architektūros projektų vitrinoje. A. Song ir J. Olin save vadina „detektyvais“. Jie yra apkeliavę pasaulį tyrinėdami tradicines liaudies amatų technikas ir gamybos technologijas. Savo kelionėse dizaineriai susipažino su meistriškais amatininkais Japonijoje, Rusijoje, Meksikoje, Estijoje ir kitur. Šių kelionių rezultatas – įvairūs objektai, drabužiai, aksesuarai ir baldai, pagaminti drauge su vietiniais amatininkais. Savo veikloje A. Song ir J. Olin nori atkreipti dėmesį į nykstančių amatų svarbą ir šiuolaikinės vartotojiškos kultūros netvarumą, ir pasiūlyti alternatyvas besaikiam vartojimui.


Projektas susijęs su viena iš tęstinių NMK programų: Neringos miško architektūra. Ši programa skirta erdvinėms praktikoms ir medžiagų tyrimams, atkreipiant dėmesį į gamtinio ir sukultūrinto miško bruožus, jo ekologinius ritmus, medžiaginius ciklus, socio-politinius diskursus ir priežiūrą; į tai tyrinėjantį meną, dizainą ir architektūrą. A. Song ir J. Olin dalyvaujant projekte NMK galės išplėsti savo Kuršių nerijos tyrinėjimo metodiką ir geografiją iki žemyninės Lietuvos, tirti, stebėti ir mokytis iš tradicinių gamybos modelių dirbant su tokiomis vietinėmis medžiagomis kaip linas, vilna, šiaudai, keramika, medis ir daugelis kitų, taip plėtojant naujų, eksperimentinių produktų prototipus. Šalia susitikimų ir mainų su vietiniais amatų meistrais, šis projektas, kaip ir pati COMPANY darbo metodika, apims ir bendradarbiavimą su vietiniais dizaineriais, menininkais, studentais ir erdvės tyrėjais, atvers galimybes keistis patirtimi ir technologijomis bei užmegzti ilgalaikius ryšius. Dizainerių dueto praktika grįsta pagarba vietos resursams ir tradicijoms. Šie aspektai, kartu su jų kuriamų produktų tipais, jų dizaino kūrybą padaro labai „žemiška“, prieinama, praktiška ir pritaikyta žmogiškai kasdienybei. Tokia COMPANY strategija, ypač – jos pritaikymas kuriant žaislus ir kitus vaikams skirtus objektus – taps centrine NMK
ko-produkcijos projekto ašimi.


Šis projektas sukuria galimybes amatų, menų, dizaino ir architektūros sričių profesionalams megzti ryšius, plėtoti kritinį dialogą ir keistis patirtimi. Įvairios projekto įgyvendinimo formos leidžia dizainerių kūrybą pažinti įvairiais būdais: dalyvaujant atviroje Neringos miško architektūros mokykloje, lankantis jau sukurtų prototipų ekspozicijoje Nidoje, klausantis projekto pristatymų internete ar – dizaineriams, studentams ir kitiems dalyviams – tiesiogiai įsitraukiant į patį dizaino tyrimo procesą. Daugialypis projekto pobūdis padaro jį prieinamą plačiam auditorijų spektrui.