Projektinė veikla

Nidos meno kolonijos renginių programa

Projekto būsena Įgyvendinama
Skirtas finansavimas 14 000,00 Eur
Atsakingas asmuo Monika Kalinauskaitė, Egija Inzule
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2020-02-01 - 2020-12-31
Projekto portfelis Meno projektų portfelis

2020 m. Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonija (toliau - NMK) surengs kuruotą 2 dalių paskaitų, prisistatymų, performansų bei susitikimų programą, kuri vyks visus metus.

Pagrindinis tikslas - sudominti platesnę auditoriją apsilankymu kolonijoje ir supažindinti su įvairialypėmis jos veiklomis. 2020 m. daug dėmesio bus skiriama bendradarbiavimui su Lietuvos institucijomis ir NMK, kaip ilgalaikių vietinio ir tarptautinio masto projektų vystymo, bendradarbiavimo erdvės, profilio stiprinimui.

1 DALIS - paskaitos bibliotekoje. Paskaitų, renginių ir performansų ciklas bei paroda bus rengiami NMK bibliotekoje. Pagrindinis projekto tikslas - remiantis užsienio institucijų atvejais, kur jose įsikūrusios bibliotekos turi stiprų identitetą, užima reikšmingą vietą programos palaikyme bei sudaryme, apibrėžti NMK bibliotekos profilį. Prie tyrimo prisidės menininkai ir poetai Gerry Bibby ir Lisa Robertson bei tyrėjos Katarina Bonnevier ir Alessandra Ferrini. Metus užbaigs ir ciklą vainikuos tarptautinis „nuošalių bibliotekų“ susitikimas, prie kurio organizavimo prisidės tyrėja Airi Triisberg ir meno leidiniams skirtas knygynas „After 8 Books“.

2 DALIS – performansų programa „Performuoti erdvę, imtis veiksmų“ (angl. Performing the Space, Making a Move ) Bendradarbiaujant su „Autarkia“, Šiuolaikinio meno centru (toliau - ŠMC), Druskininkų meno rezidencija, „I:Project Space“, Kauno menininkų namais, „Lokomotif“ ir „Rupert“, NMK organizuos vasaros renginių programą, vyksiančią kolonijoje ir kitose viešose muzikiniams renginiams pritaikytose erdvėse Neringoje. Tęsiant 2019 m. prasidėjusį bendradarbiavimą su „I:Project Space“ projektų erdve ir padedant Lietuvos kultūros atašė Kinijoje, NMK kvies „I:Project Space“ drauge Lietuvoje pristatyti jų jau nuo anksčiau Pekine sėkmingai plėtojamą unikalią programą „Naktinė rezidencija (angl. Night Life Residency). Tai vėlyvu paros metu veikianti erdvė, apjungianti Pekino klubinės kultūros scenos atlikėjus su šiuolaikinio meno ir klubinės kultūros laukuose dirbančiais menininkais. Kviesdama kitas Lietuvos institucijas prisijungti prie programos, NMK reaguoja į pokyčius regione ir pasiūlo plaftormą, kuri sukuria galimybę toms institucijoms dirbti su įvairesne publika, nei jie yra pratę. Kolonija siekia užmegzti tvirtus, nevienalaikius ryšius su kitais rezidencijų centrais, šį programa turėtų tapti to pradžia. Lokalumo ribas peržengiantys kultūriniai mainai, abipusis mokymasis padės geriau perprasti erdves ir kontekstus, kuriuose institucijos yra įsikūrusios, bei pasiūlyti ir vystyti toms vietoms aktualias veiklas.