Projektinė veikla

Jaunas - jaunam: tekstilė ateičiai

Projekto būsena Užbaigta
Skirtas finansavimas  7 000,00
Atsakingas asmuo Donata Jutkienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2018-10-15 - 2019-10-01
Projektų portfelis Meno projektų portfelis

APIE PROJEKTĄ

Tikslas - užtikrinti profesionalių kokybiškų kultūros paslaugų prieinamumą Lietuvos regionuose, formuojant ir didinant jaunųjų kūrėjų kultūrinį sąmoningumą ir skatinant jų kūrybinę raišką, tarpusavio bendradarbiavimą ir dalinimąsi patirtimis.

Uždaviniai:

1. Surengti 3 jaunųjų tekstilės menininkių kūrybos darbų parodas trijuose Lietuvos miestuose.

2. Suorganizuoti trijose skirtingose vietovėse visuotines senos, nebenaudojamos tekstilės surinkimui.

3. Surengti 3 kūrybines dirbtuves vietos kuriančiam jaunimui.

4. Skleisti ir viešinti su projektu susijusią informaciją visuomenės viešojo informavimo priemonėmis.