Projektinė veikla

Vaizduotės ir idėjų žemėlapiai: inovatyvių vizualizavimo formų taikymas mene, kultūros komunikacijoje, edukacijoje ir moksle

Projekto būsena Užbaigta
Skirtas finansavimas 30,000 eur
Projekto vadovas Dr. Vytautas Michelkevičius
Projekto trukmė 2017.01.01 – 2018.12.31

APIE PROJEKTĄ

Šiuo tyrimu klausiama, kaip kūrybiškai susitvarkyti su duomenų srautais, tiek apčiuopiamais bei viešais, tiek individualiais minties bei vaizduotės produktais? Kaip juos organizuoti, archyvuoti, susieti, išreikšti, komunikuoti ir pritaikyti, kad jie būtų maksimaliai naudingi įvairiems visuomenės sektoriams ir veikloms. Vaizduotės ir idėjų žemėlapiai – tai meninių praktikų įkvėptos vizualizavimo formos, kurios leidžia greitai, vienoje plotmėje išskleisti keliasluoksnius saitus ir įvairių pusių argumentus, susieti iš pažiūros tolimas idėjas, atrasti nenumatytus ryšius, pristatyti įvairių medijų informaciją (tekstinę, vaizdinę, grafinę, tinklinę). Tokia komunikacijos forma pakeičia keliasdešimties puslapių tekstų sklaidymą, efektyviau perduoda turinį ir padeda įtikinti auditoriją. Projektu tyrinėjama, kaip žemėlapiavimo įrankiai naudojami meno ir kultūros praktikose, siekiant išryškinti inovatyvų, kūrybišką požiūrį į „kartografavimą“ ir pasiūlyti jo pritaikymą kituose sektoriuose: kultūros ir mokslo sklaidoje, kūrybinėse industrijose, edukacijoje, versle.

TIKSLAS 

Tyrimų projekto tikslas yra ištirti, aprašyti, atvaizduoti, pristatyti ir praktiškai išbandyti meninės vaizduotės įkvėptus inovatyvius vizualizavimo būdus ir jų taikymą kultūros, komunikacijos ir edukacijos sektoriuose. Tyrimo procesas ir rezultatai tekstais, vaizdais, žemėlapiais ir dialogais bus pristatyti leidinyje – atlase (2018 m.), viešose diskusijose ir parodoje, straipsniuose ir vaizduose mokslo bei kultūros leidiniuose ir internetinėje menininkų, tyrėjų bei edukatorių bendradarbiavimo platformoje, skirtoje skatinti vaizduotės ir idėjų žemėlapių tyrimą, rinkimą, kūrimą, populiarinimą, sklaidą ir platųjį pritaikymą.

TIKSLINĖ GRUPĖ

Projekto tikslinė grupė: kultūros, mokslo, edukacijos, verslo ir kūrybinių industrijų profesionalai, studentai ir plačiosios auditorijos.

DALYVIAI

Projekte dalyvauja: tyrėjai – menotyrininkai, sociologai, filosofai ir menininkai; edukacinių dirbtuvių vedėjai – menininkai ir mokslininkai; žemėlapių braižytojai – menininkai, dizaineriai, kartografai; edukacinių dirbtuvių dalyviai – moksleiviai; kiti bendradarbiai, tekstų ir vaizdų autoriai. Tarp projekto dalyvių, bendradarbių ir autorių: dr. Lina Michelkevičė, prof. dr. Aldis Gedutis, doc. dr. Vytautas Michelkevičius, meno doktorantai Vitalijus Červiakovas ir Arnas Anskaitis, menininkai Nicolaus Ganstereris, Christophas Finkas ir kiti.