Projektinė veikla

Konferencija „Kaip pasakoti apie meną? Dailės istorija, kritika, tekstai ir pasakojimai Lietuvoje“ 

Projekto būsena Įgyvendinama
Skirtas finansavimas 2 500,00 Eur
Atsakingas asmuo Lina Michelkevičė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2021-02-01 - 2021-05-31
Projekto portfelis Mokslo projektų portfelis

2021 m. gegužės 6–7 d. Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institutas organizuoja dviejų dienų konferenciją, skirtą pasakojimui apie meną – jo istorijai, dabarčiai ir perspektyvoms.

Konferencijoje dalyvaus dailės ir vizualiosios kultūros tyrėjai, menininkai, menotyros ir meno doktorantai. Kviestinės pranešėjos – prof. dr. Aleksandra Aleksandravičiūtė ir prof. dr. Natalija Arlauskaitė – pristatys du valandos trukmės plenarinius pranešimus, reflektuojančius Lietuvos dailėtyros transformacijas, iššūkius ir kintančias ambicijas, vizualumo studijų atveriamas perspektyvas ir šių laukų sankirtas (žr. pridėtą preliminarią programą).

VDA Dailėtyros institutas nuo 2001 m. kasmet rengia vietines ir tarptautines konferencijas, siekdamas inicijuoti ir viešinti naujus tyrimus, pildyti dailės istorijos spragas, populiarinti menotyrą, vizualumo ir kultūros studijas. Konferencijos aprėpia platų temų lauką, aktualias meno ir kultūros problemas, įtraukia menininkus, kitų humanitarinių ir socialinių mokslų tyrėjus. Konferencijų sąrašas: vda.lt/lt/dailetyros-institutas/dailetyros-instituto-projektai. 2021 m. konferencija bus kaip niekad savirefleksyvi: ji atsigręš į pačią dailėtyrą ir meno kritiką, į Lietuvos dailės istorijas, jų kūrėjus, pasakojimo strategijas, stilius ir siekius, raidą ir perspektyvas; kitaip tariant, pasakos apie patį pasakojimą. Dailėtyrinė savirefleksija Lietuvoje labai aktuali: nors meno tyrimų vykdoma pakankamai daug (nuo senosios iki šiuolaikinės dailės; stiprus architektūros tyrimų laukas, gausėja dizaino tyrimų), tačiau trūksta aiškesnio vaizdo ir refleksijos, kokia yra mūsų dailės istorijos rašymo tradicija, ar egzistuoja Lietuvos dailėtyros mokykla, kas lemia, kad palaikomi ir populiarinami vieni pasakojimai, o ne kiti, ir kaip dailėtyriniai požiūriai keičiasi šiandien – kaip juos veikia meniniai tyrimai, vizualumo, kultūros, lyčių ir kitų studijų paradigmos, socialinės ir politinės realijos.

Konferencijoje aptariamos temos:

  • Pasakojimas ir vaizduotė: sąveika, tarpininkavimas, naujos trajektorijos
  • Lietuvos dailėtyros mokykla: ištakos, disciplinos susiformavimas, raida, įtakos, institucijos, asmenybės
  • Ekspozicijos ir pasakojimo santykis: kaip parodos rašo meno istoriją?
  • Kintančios dailėtyros funkcijos: naujausios metodologijos ir ryšiai su kitomis disciplinomis
  • Menininko tekstas ir meno kritikos tekstas: santykis, funkcijos, kontekstai
  • Kūrybinis rašymas ir istorijų pasakojimas (storytelling) menininkų kūryboje ir meno edukacijoje