Projektinė veikla

Knygos "X, Y, Z", apie vieno pagrindinių vizualiosios kultūros elemento - teksto vizualizavimą ir konceptualizavimą,    sudarymas, leidimas bei pristatymas seminare 

Projekto būsena Užbaigta
Skirtas finansavimas 7 900,00
Atsakingas asmuo Aušra Lisauskienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2018.04.01 - 2019.04.01
Projektų portfelis Mokslo projektų portfelis

APIE PROJEKTĄ

Knygoje "X,Y, Z numatyta sudaryti ir technologiškai paruošti spaudai bei atspausdinti inovatyvią, papildytą praturtintos realybės (augmented reality)  intarpais, knygą "X, Y, Z", kurioje profesionalūs dizaino tyrėjai, mokslo daktarai, doktorantai ir dizaino praktikai, pasidalintų savo įžvalgomis apie vieno iš pagrindinių vizualiosios kultūros elemento – teksto / tipografikos vizualizavimą ir konceptualizavimą. Sudarant leidinį, autorių būtų prašoma analizuoti bienalės autorių darbus X, Y ir Z koordinatėse: ašyje X ir Y nustatoma kiek tradiciškai savo šalies tipografikos mokyklos kontekste ar inovatyviai  dirba autorius. Z ašyje žymimas naujųjų mediju panaudojimas.

Knygos “X, Y, Z” tikslinė auditorija – visi Lietuvos vizualiosios kultūros kūrėjai – dizaineriai, menininkai, reklamos ir leidybos, kūrybinių industrijų atstovai, studentai ir moksleiviai, kuriems svarbios profesionalios žinios apie tipografiką. Siekiant kultūros produktą padaryti prieinamą kuo didesnei auditorijos daliai, numatyta knygos straipsnius iliustruoti ne statiškais pavyzdžiais.

TIKSLAS

Projekto tikslas - sudaryti, išleisti  ir pristatyti seminare inovatyvią, papildytą praturtintos realybės intarpais, knygą "X, Y, Z", kurioje profesionalūs dizaino tyrėjai, mokslo daktarai, doktorantai ir dizaino praktikai iš įvairių šalių, pasidalintų savo įžvalgomis apie vieno iš pagrindinių vizualiosios kultūros elemento – teksto / tipografikos vizualizavimo ir konceptualizavimo teorijas ir praktikas, analizuojant bienalės "Keliaujančios raidės '17" dalyvių darbus bei kitus svarbius šios srities atvejus.