Projektinė veikla

Tarptautinis kaulinio porceliano  simpoziumas

Projekto būsena Įgyvendinama
Skirtas finansavimas 14 000,00 Eur
Atsakingas asmuo Remigijus Sederavičius
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2020-03-02 - 2020-10-30
Projekto portfelis Meno projektų portfelis

Tarptautinis kaulinio porceliano simpoziumas - tai projektas, pristatantis šiuolaikinį porceliano meną Lietuvoje, rengiamas kas du  metus. Projektas apjungia profesionalaus meno  parodą, edukacijas, paskaitas, skatina meninius ir mokslinius tyrimus, o taip  pat viešina porceliano meną Lietuvoje ir pasaulyje. Kaunas yra vienas iš nedaugelio Europos miestų, turintis ir puoselėjantis kaulinio porceliano tradicijas. Sovietiniais metais, nuo 1970-ųjų čia veikė porceliano fabrikas „Jiesia“. Tai nulėmė, kad čia iki šių dienų perduodama porceliano gamybos technologija. veikia aktyvi  keramikos menininkų bendruomenė. Nuo 1990-jų rengiami  kaulinio porceliano simpoziumai. 2020 m. vyksiantis simpoziumas sieks sukurti kūrybinę eksperimentinių dirbtuvių platformą, kurioje įvairių sričių  menininkai galės kurti padedant profesionaliems technologams, pasitelkiant šiuolaikines ir tradicines keramikos raiškos formas. Projekto dalyviai kūrybinių dirbtuvių metu  susipažins su aplinka ir kultūriniu kontekstu ir sukurs kaulinio porceliano meno kūrinius, skirtus numatytai parodinei erdvei. Dialogas tarp užsienio ir lietuvių, tarp keramikų ir kitų sričių šiuolaikinių menininkų skatins tyrimų, eksperimentų  ir inovacijų  pritaikymą  keramikos mene. Šis projektas aktualus tuo, kad tai  galimybė augti, tobulėti lietuvių keramikos menininkams, susipažinti  su  pasaulinėmis tendencijomis, bei  pademonstruoti  savo potencialą. Dėl savo  išskirtinio  dėmesio  kauliniam porcelianui, projektas tampa svarbus profesionalių keramikos renginių žemėlapyje, ir ne tik  Baltijos šalyse, bet  ir pasauliniame kontekste.

Projekto tikslas – stiprinti ir atskleisti Lietuvą kaip puoselėjančią  kaulinio porceliano tradicijas šalį,  pristatant aukšto lygio profesionalaus meno parodą, naudojant kaulinį porcelianą; populiarinti porceliano  meną, į edukacijas ir viešas paskaitas įtraukiant  įvairias gyventojų grupes; stiprinti Lietuvos menininkų tarpdisciplininį bendradarbiavimą, ieškant naujų išraiškos būdų keramikoje, atliekant meninius tyrimus.


Projekto uždaviniai:

  1. Pakviesti  žinomus užsienio  keramikos menininkus ir  konkurso būdu atrinkti tarptautinio simpoziumo dalyvius– keramikus ir kitų dailės sričių menininkus iš Lietuvos ir užsienio bei  surengti  kūrybines – eksperimentines  dirbtuves, kurioje bus sukurti meno kūriniai, skirti  parodai „Porceliano laboratorija“.

  2. Edukuoti Lietuvos visuomenę apie porcelianą ir keramikos meną, parengiant ir vedant paskaitas, ekskursijas ir  bei edukacinius užsiėminus,  surengiant projekte dalyvaujančių menininkų kūrybos pristatymo vakarus.

  3. Surengti simpoziumo parodą(as)  "Porceliano laboratorija".

  4. Parengti dokumentinį Kauno kaulinio porceliano simpoziumo parodos katalogą, sukurti kritinius straipsnius, viešinti projekto veiklas ir rezultatus Lietuvos ir užsienio žiniasklaidoje, profesionaliuose meno žurnaluose.Projektas bus viešinamas internetinėje erdvėje per projekto internetinį puslapį www.porcelianosimpoziumas.lt, socialiniuose tinkluose ir medijose; šalies ir regioninėje žiniasklaidoje, interneto portaluose, tarptautiniuose specializuotuose žurnaluose: „Ceramics Monthly“ (JAV), „New Ceramics“ (Vokietija), "Ceramic Art and Perception" (Australija).