Projektinė veikla

UROBORAS: tipografikos vizualumas

Projekto būsena Įgyvendinama
Skirtas finansavimas 4 500,00 Eur
Atsakingas asmuo Aušra Lisauskienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2020-03-05 - 2020-12-15
Projekto portfelis Meno projektų portfelis

Sudaryti dvikalbį leidinį-straipsnių rinkinį “UROBORAS: tipografikos vizualumas" - apie šiuolaikinę konceptualiąją tipografiką, kuri yra svarbi globalios vizualiosios kultūros dalis ir kurią vis dažniau savo kūrybiniuose darbuose naudoja ne tik grafikos dizaineriai, bet ir visų kitų vizualiųjų menų atstovai. Kaip pradiniu atskaitos tašku straipsnių autoriams siūloma remtis tipografikos bienalės "Keliaujančios raidės '19: UROBORAS" autorių darbais ar jų darbų aprašuose pateiktomis koncepcijomis. Taip pat rekomenduojama apžvelgti lokalų tipografikos kontekstą bei globalią jos vystymosi paradigmą, lyginti istorinį kontekstą su šiuolaikiniu, tradicines medijas su naujosiomis, rytietišką raštą su vakarų ar turėti visai kitokį, asmeninį žiūros tašką. Tiek socialinių, tiek humanitarinių mokslų daktarai ar doktorantai savo teoriniuose tyrimuose dažnai paliečia tipografiką, raštą ar raides kaip savo tiriamąjį objektą papildančius elementus, bet niekada nekalba kaip apie savo pagrindinį tyrimo objektą.

Tad skirtingų mokslų sričių atstovų, teoretikų ir praktikų įžvalgos sustiprins pagrindus Lietuvos konceptualiosios tipografikos laukui, kartu bus apžvelgiamas pasaulinis kontekstas. Projekto tikslas - sudarytas leidinys 2020 metais, sukaupus lėšas, tikimasi bus išleistas 300 egzempliorių tiražu ir taip pat elektroninė jo versija. Leidinį-straipsnių rinkinį bus galima naudoti ir kaip tipografinio lauko teoriją ir kaip evadovėlį tiek grafinio dizaino studentams, tiek profesionalams.