Projektinė veikla

ATMINTINĖ projektų rengimo ir admin tvarkos aprašui


VDA Projektų rengimo ir administravimo tvarkos APRAŠAS (2021 metų redakcija)


PRAŠYMAS leisti pildyti projekto paraišką VDA vardu 

(1 Aprašo priedas)


Projekto įgyvendinimo eigos rezultatų ATASKAITA 

(2 Aprašo priedas)


PRAŠYMAS dėl išlaidų kompensavimo projekto dalyviams  

(3 Aprašo priedas)


PREZENTACIJA "Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse (meno tiriamosiose) vasaros praktikose 2021"


PREZENTACIJA "Europos Horizontas 2021" (VDA galimybės finansavimui)


VDA veiklos aprašymas // VAA activities description


Paraiškų teikimas elektroninėje Lietuvos kultūros tarybos sistemoje (skaidrės)


KULTŪROS PASO paraiškų teikimas elektroninėje sistemoje


Mobilumo programos


STUDIJŲ KOKYBĖS GERINIMAS (mokomoji medžiaga)


ES investicijos


2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas


2014–2020 m. ES fondų investicijos švietimui ir mokslui (LR Švietimo ir mokslo ministerija)


2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijos (LR Kultūros ministerija)


2014-2020 m. Europos Sąjungos parama  (LR Ūkio ministerija)


Lietuvos kultūros tarybos konkursai


Mokslininkų grupių projektai (Lietuvos mokslo taryba)


2014-2020 m. ES fondų investicijų projektai (Lietuvos mokslo taryba)


Lietuvos mokslo tarybos kvietimų kalendorinis planas


Lietuvos kultūros tarybos projekto finansinės ataskaitos pildymo instrukcijos ir rekomendacijos 2022