Papildomos studijos

VDA Papildomu studiju bendruju reikalavimu aprasas

VDA neformaliųjų studijų (klausytojo) sutartis

Papildomos studijos – tai studijos, skirtos asmenims, kurių turimas aukštasis išsilavinimas yra nepakankamas tolesnėms pageidaujamos aukštesnės pakopos studijoms, t. y. ankstesnių studijų metu įgytos kompetencijos, nuostatos, gebėjimai ir žinios nėra pakankamos sėkmingoms pasirinktos krypties magistrantūros studijoms.

Papildomos studijos organizuojamos asmenims, ketinantiems studijuoti VDA magistrantūros studijų programose, šiuo atveju:

  • kai asmuo yra baigęs tos pačios arba kitos krypties kolegines studijas (įgijęs profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
  • kai asmuo yra baigęs ne menų studijų krypčių grupės universitetinės bakalauro studijas.

Papildomų studijų apimtis priklauso nuo įgyto išsilavinimo ir turimų žinių bei kompetencijų.

Asmenys, norintys pretenduoti į papildomas studijas, turi kreiptis į studijų programos vadovą ir pateikti:

  • asmens duomenis, reikalingus klausytojo sutarčiai sudaryti;
  • išsilavinimo dokumento kopijas (diplomo ir jo priedėlio);
  • kūrybinių darbų aplanką, kuris atspindėtų sukauptą kūrybinę patirtį norimoje studijuoti srityje;
  • CV, jeigu vertinama kūrybinio ar profesinio darbo patirtis.

Papildomų studijų kaina priklauso nuo studijų plano apimties kreditais ir apskaičiuojama kreditų skaičių dauginant iš 1 BSI (BSI – bazinė socialinė išmoka – 2024m. – 55 Eur).

Jeigu papildomų studijų plano apimtis suderinama su magistrantūros studijų procesu, papildomos studijos gali būti vykdomos lygiagrečiai su magistrantūros studijomis.