Projektinė veikla

Knygos „Anastazijos ir Antano Tamošaičių XIX-XX a. I p. lietuvių liaudies meno kolekcija“ parengimas

Projekto būsena Įgyvendinama
Skirtas finansavimas 5 200,00 Eur
Atsakingas asmuo Miglė Lebednykaitė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2020-01-10 - 2021-09-30
Projekto portfelis Meno projektų portfelis

Vilniaus dailės akademijos Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijoje „Židinys“ saugoma turtinga ir vertinga A. Tamošaičio XX a. 3–4 deš. surinkta XIX–XX a. I p. lietuvių liaudies interjero audinių, drabužių ir jų priedų, medžio dirbinių kolekcija, kuri iki šiol nėra plačiau tyrinėta ir aprašyta. Numatoma parengti leidinį „Anastazijos ir Antano Tamošaičių XIX–XX a. I p. lietuvių liaudies meno kolekcija“, kuriame bus apžvelgta Antano Tamošaičio kaip liaudies meno kolekcininko veiklos istorija, pristatyti Anastazijos ir Antano Tamošaičių surinkti unikalūs liaudies meno eksponatai iš A. ir A. Tamošaičių galerijos „Židinys“, taip pat iš Nacionalinio muziejaus bei  Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių. Gilesnių tyrimų reikalauja kolekcijos sudarymo istorija, eksponatų aprašymas, atskirų kostiumo dalių meninės raiškos formų ir ypatumų įvertinimas, kurių visumą kaip svarbų šaltinį galima pritaikyti istorinės šventadienės valstiečių aprangos rekonstravimo darbams. Detaliai išnagrinėtas lietuviškų drabužių ir jų priedų rinkinys bei sudarytas kolekcijos eksponatų katalogas pasitarnaus kaip svarbi medžiaga lyginamosioms lietuvių liaudies meno studijoms ir tautinio kostiumo studijoms bei kostiumo kūrimo praktikai, tolimesniems Lietuvos kultūros tyrinėjimams, užtikrins rinkinio prieinamumą visuomenei ir sklaidą.

Projekto tikslas - parengti knygą „Anastazijos ir Antano Tamošaičių XIX-XX a. I p. lietuvių liaudies meno kolekcija.


Projekto uždaviniai:
1) Iškilios XX a. I p. kūrėjo asmenybės meninių, idėjinių, pasaulėžiūros bruožų pristatymas;

2) Lietuvos kultūros paveldo – XIX-XX a. I p. Anastazijos ir Antano Tamošaičių surinktos lietuvių liaudies meno kolekcijos tyrimas, eksponatų aprašų, menotyrinių tekstų, ikonografinės medžiagos, audinių raštų brėžinių, žemėlapio parengimas;

3) Tautodailės palikimo prieinamumo didinimas ir sąlygų juo naudotis edukacijoje, pedagogikoje, muziejininkystėje ir kt. sudarymas.