Projektinė veikla

10 kėdžių: Lietuvos dizaino naratyvai

Projekto būsena Užbaigta
Skirtas finansavimas  2 900,00
Atsakingas asmuo Rasa Janulevičiūtė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2018.02.01 - 2018.11.30 
Projekto portfelis  Mokslo projektų portfelis 

APIE PROJEKTĄ

Mokslo monografijoje tiriamos svarbiausių Lietuvos dizainerių sovietiniu laikotarpiu sukurtos kėdės – dizaino idėjos, estetinės nuostatos, gamybos ypatumai, kontekstas – ryšys su architektūra, socialine kultūrine aplinka, tautinio tapatumo klausimai.   

Kiekviename monografijos skyriuje  rašoma vis apie kito baldų dizaino kūrėjo kūrybą. Pristatoma jų kūrybinė biografija, kūriniai. Kai kurios pagrindinės knygos istorijos turi „+“ ženklą – priedą. Tai papildoma, su pagrindine tema siejama istorija, kuri padeda išsamiau atskleisti kurį nors iš konkretaus skyriaus tyrimo aspektų.

Tiriamos sovietinio laikotarpio Lietuvos dizainerių kėdės buvo sukurtos pagal specialius užsakymus, gamintos mažu kiekiu arba masinės gamybos, eksperimentinės. Keli kėdžių projektai peržengia tiriamo laikotarpio ribas, įsiterpia į dizaino lūžio laiką – atkurtos nepriklausomybės pradžią. Yra skyrių, kuriuose aprašoma po vieną dizainerio sukrutą kėdę su jos dizaino variantais arba giminingo stiliaus kėdėmis. Kituose aptariama daugiau to paties dizainerio kėdžių, nagrinėjamas jų ir bendro interjero dizaino sprendimo ryšys.

PROJEKTO TIKSLAS

Tikslas - išleisti mokslo monografiją „10 kėdžių +. Sovietinio laikotarpio Lietuvos dizainas“, kuri prisidėtų prie Lietuvos dizaino istorijos tyrimų spragų pildymo, plačiajai visuomenei pristatytų svarbų ir sparčiai nykstantį sovietinio laikotarpio Lietuvos dizaino palikimą.