Neformaliosios studijos

VDA neformaliųjų studijų tvarka

VDA neformaliųjų studijų (klausytojo) sutartis

Neformaliosios studijos – tai studijos, kai studijuojami atskiri dalykai ar jų ciklai. Jos skirtos asmens profesinei kvalifikacijai kelti ar keisti, taip pat jo profesiniam ar bendrajam išsilavinimui plėsti. 

Neformaliųjų studijų klausytojų vieno semestro kreditų studijų apimtis negali viršyti 75 procentų vieno semestro nuosekliųjų studijų kreditų apimties. Konkreti klausytojo studijuojamų dalykų apimtis nustatoma sutartyje, sudaromoje su VDA kiekvieną semestrą.

Dėl neformaliosios studijų sutarties pasirašymo reikia kreiptis į katedrą, kurios dalykus norima klausyti, ne vėliau kaip 2 savaitės iki semestro pradžios.