Projektinė veikla

Post-Sakralus

Projekto būsena Įgyvendinama
Skirtas finansavimas 5 000,00 Eur
Atsakingas asmuo Juozas Brundza
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2020 m.
Projekto portfelis Meno projektų portfelis

Kuo šiandien tiki dizaineris? Kaip jis susikuria savo tikėjimą/ kūrybinį lauką/ žaidimų aikštelę? Turint omenyje, jog šių dienų galimybės leidžia pačiam dizaineriui inicijuoti projektus, patiems kurti produktus ir kitais aspektais būti ekonomiškai nepriklausomais, įdomu suprasti, kokie yra veikimo principai, turint kūrybinę laisvę ir darant tai, kuo tiki.
Kaip šiandien keičiasi dizainerio rolė? Kokius vaidmenis jis prisiima, peržengdamas į kitas sritis, nebespręsdamas vien tik tokių klasikinių dizaino problemų, kaip estetika ir ergonomika? Kokius rezultatus gauname, kai dizaineris eksperimentuoja, pavyzdžiui, inžineriniu, medžiagų kūrimo, socialiniu aspektu? Kartu, kiekvienas kūrybinis laukas, tema ir produktas atspindi mus, kaip vartotojus, mūsų besikeičiančius poreikius, technologijų ir produktų pertekliaus kontekste. Pasirinkimas tam tikrų produktų nebėra būtinybė, tai daugiau vertybių demonstravimas, tikėjimo pasirinkimas.


Visi šie klausimai veda ir prie bandymo suprasti, kaip atrodo šiuolaikinis lietuviškas dizainas. Titaniko galerijoje, 2020 m. siūloma surengti kuruotą, selektyvią šiuolaikinio dizaino parodą, ašimi pasirenkant objektų kūrėjus ir jų skirtingus kontekstus. Būtų eksponuojami ne tik išskirtiniai, dar mažai Lietuvos kontekste rodyti ir tarptautinį pripažinimą gavę objektai, bet ir atskleidžiama autorių inspiracinė bei technologinė “virtuvė”, kuo tikint, kokiuose realiuose ir fikciniuose pasauliuose gyvenant gimė šie kūriniai.
Daugiausiai dėmesio būtų skiriama autorių kūrybos tyrimui ir ekspozicijos dizainui, norint kuo išsamiau ir įspūdingiau atskleisti kiekvieną iš dizainerių. Parodos architektūra leistų vienu metu susikoncentruoti į vieną “tikėjimą” ir jo “sakralų” objektą, manipuliuojant projekcijomis, garsais, kvapais, taktiliniais pojūčiais ir pan., būtų kuriamos individulios, skirtingos atmosferos, leidžiančios intuityviai suprasti kiekvieno iš autorių poziciją ir objekto kontekstą.
Nors šis projektas būtų vykdomas bendradarbiaujant su Dizaino katedra, šįkart būtų siekiama išplėsti įprastą sklaidos apimtį ir sukurti įvykį aktualų ne tik akademiniu, bet ir nacionaliniu mastu. Komunikacija būtų orientuota į plačiąją, tikslinę (dizaino mėgėjai ir profesionalai) auditoriją bei moksleivius besidominčius kūrybinių disciplinų studijomis.

Parodos tikslai:

  1. Atskleisti, įdentifikuoti, suprasti besikeičiančią šiuolaikinio dizainerio rolę. Paroda ir jos ekspozicija tampa tyrimų lauku pristatančiu jos subjektus - dalyvius. Norint išsiaiškinti šiuolaikinio Lietuvos dizainerio poreikius, jo veikimo principus, būtinas sąlygas skleistis kūrybai. Skirtingų autorių projektai pateikiami bendrame parodos kontekste, kad būtų įvertinti tiek ir atskirai - išsamiai pristatant kūrybinį kontekstą, tyrimo užkulisius, analizę ir išvadas, tiek ir vertinant projektus tarpusavy per lyginamąją prizmę.

  2. Ši paroda taptų kartu ir tyrimu - parodos kuratorių medžiagos rinkimas identifikuojant autorių, projektų procesus taptų medžiaga tolimesniems projektams, bei medžiaga tiriant šiuolaikinio dizainerio situaciją ir poreikius Lietuvos kontekste.

  3. Supažindinti visuomenę su nepriklausomo dizainerio projektais remiantis jų asmenine kūryba. Tai nekonvencinio dizaino projektai, plečiantys daiktinės aplinkos dizaino, kaip specialybės suvokimą, atrandant naujas charakteristikas, jungiant funkciją bei estetiką kartu su socialiniu, etiniu, tarpdisciplinišku, pastoviai besikeičiančiu kontekstu. Dizaino problematika identifikuojama remiantis autoriaus patirtimi ir asmeninėmis įžvalgomis, atkreipiant dėmesį į konkretaus konteksto išsamų tyrimą ar ekspermentavimą su pasirinktomis medžiagomis, ar į puoselėjimą tam tikrų vertybių. Dizainerio, kaip autoriaus, rolės kaita paaiškinama pateikiant žiūrovui projekto kūrybinį procesą, pristatant tai, kas lieka vartotojo nepastebėta.

  4. Parodos turiniu reprezentuoti Vilniaus dailės akademijos Dizaino katedros veiklą bei organizuoti edukacines eksursijas besidominties dizaino studijomis (ekskursijas vestų parodos kuratoriai).