Projektinė veikla

Projektas „DESIG*NESS“

Projekto būsena

Įgyvendinamas

Projekto vykdytojas / koordinatorius

NABA, Nuova accademia di belle arti (Italija)

Projekto laikotarpis

2023-04 - 2026-04

Atsakingas asmuo

Prof. Saulius Jusionis

Bendra projekto suma

250 000,00 Eur

VDA gaunama lėšų dalis

53 100,00 Eur

APIE PROJEKTĄ:

Projektas „DESIG*NESS“ sukurtas siekiant puoselėti inovatyvią aukštųjų mokyklų sistemą, kuri skatintų, remtų ir įtrauktų jaunus dizainerius į kultūrinį akademijos gyvenimą.

Pagrindinis tikslas - kurti ir plėtoti įtraukias praktikas, kurias būtų galima pritaikyti visoms su dizaino kryptimis susijusioms profesinėms sritimis (produkto, architektūros, urbanistikos, grafinio dizaino ir pan.) bei paslaugų dizaino kryptimis.

Projekto programa siekiama įtraukti aukštųjų mokyklų studentus bei dėstytojus dalyvauti, įgyti tam tikrus įgūdžius dirbant tarptautinėje komandoje, projektuoti produktus, prototipus, erdves bei kurti ilgalaikius ryšius tarp skirtingų aukštųjų meno ir dizaino akademijų.

Projekto vykdytojas / koordinatorius: NABA, Nuova accademia di belle arti (Italija).

Projekto partneriai: Art Academy of Latvia (Ryga, Latvija), Vilnius Academy of Arts (Lietuva), Cerpa Italia Onlus (Trento), Design For All Italia (Mantua), BAM! Cultural Strategies (Bolognija).

Tarptautinis Erasmus+ strateginių partnerysčių projektas ,,Digital Mythologies-Mythological Digitalities“

Projekto būsena

 Įgyvendinama

Projekto numeris

2021-1-FI01-KA220-HED-000032232

Projekto vykdytojas / koordinatorius

Aalto Universitetas (Suomija)

Projekto partneriai

Vilniaus dailės akademija (Lietuva),

Aalto Universitetas (Suomija),

Katovicų meno ir dizaino akademija (Lenkija),

Dun Laoghaire meno, dizaino ir technologijų institutas Dubline (Airija),

Karališkoji meno ir dizaino akademija Antverpene (Belgija)

Projekto laikotarpis

2021 12 01 - 2024 11 30

Atsakingas asmuo

Prof. Aušra Lisauskienė

Bendra projekto suma

391 795,00 Eur

VDA gaunama lėšų dalis

66 871,00 Eur

APIE PROJEKTĄ:

Projekto laikotarpiu (2022-2024 m.) kiekvienoje šalyje partnerėje – Lenkijoje, Lietuvoje, Airijoje, Suomijoje ir Belgijoje – rengiamos tarptautinės studentų kūrybinės dirbtuvės, į kurias vyksta po penkis studentus iš visų mokyklų. Renginio metu analizuojami ir interpretuojami mitai, aktualizuojama jų istorinė svarba šiandienos socialiniame, politiniame reikšmių kūrime technologinės sklaidos kontekste. Kaip atspirties taškai naudojami šalies, kuriose vyksta kūrybinės dirbtuvės, kultūriniai ištekliai (mitai, mitologinės būtybės, dievai ir kt.), skaitomos paskaitos apie istorinius mitologijos kontekstus bei šiuolaikines interpretacijas kūrybinių industrijų produkcijoje, meno / dizaino artefaktuose.

Projekte be studentų kūrybinių dirbtuvių dar vyksta tarptautiniai dėstytojų seminarai, susitikimai. Projektas finansuojamas iš Erasmus+ projektinių lėšų.

Daugiau informacijos projekto tinklalapyje.

ArtDiCo (Art, Digitality and Corona)

Projekto būsena Įgyvendinama
Projekto numeris KA 227-4319D26B-DE
Projekto vykdytojas / koordinatorius Akademie Klausenhof gGmbH (Vokietija)
Projekto partneriai Synergasia Enegon Politon (Graikija); InEuropa Srl (Italija);  Media Actie Kuregem Stad (Belgija); Cofac Cooperativa de Formacao e Animacao Cultural CRL (Portugalija);  Socialna Akademija – Zavod za Izobrazevanje, Raziskovanje in Culturo (Slovėnija), Vilniaus dailės akademija (Lietuva).
Projekto laikotarpis 2021 kovas - 2023 vasaris
Atsakingas asmuo Valentina Grinevičienė
Bendra projekto suma ~300 000 Eur
VDA gaunama lėšų dalis 30 000 - 45 000 Eur
Projektų portfelis Meno projektų portfelis

APIE PROJEKTĄ:

Projekto tikslas – atverti ir išreikšti savo individualų santykį su menu koronaviruso laikotarpiu. Projekto metodai: internetinis bendravimo bei pristatymo formatas, kuomet skaitmeninis pasakojimas tampa savitu bei patikimu mokymosi būdu. Projekto idėja ir veiklos remsis individualiu pasakojimu, pasitelkiant meną. Dalindamasis išgyvenimais bei kūrybinės raiškos bandymais, kiekvienas projekto dalyvis ir partneris remsis nauja patirtimi, įgyta koronaviruso laikotarpiu.

Tikslinė grupė: asmenys, turintys nepakankamus skaitmeninio raštingumo įgūdžius ir dėl to koronaviruso laikotarpiu jaučiantys didesnę kultūrinę/socialinę atskirtį.

Project outline, call Erasmus+ Adult Education / Strategic partnership „Skills development and inclusion through creativity and the arts“, ES Erasmus + Strateginių partnerysčių (KA2) programa.

Creator Doctus (CrD) tinklas

Projekto būsena Įgyvendinama
Projekto numeris 2018-1-NL01-KA203-038922
Projekto vykdytojas / koordinatorius  EQ Arts
Projekto partneriai Gerrit Rietveld Academie, EQ-Arts, Glasgow School of Art, Athens School of Arts, l’École Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy, Vilnius Academy of Arts, Merz Akademie, Royal Danish Academy of Fine Arts.
Bendra projekto suma 281 711,00 Eur
Skirtas finansavimas 20 349,00 Eur
Atsakingas asmuo Vytautas Michelkevičius
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2018-09-21 - 2021-12-31
Projektų portfelis Studijų projektų portfelis

APIE PROJEKTĄ:

Tikslas - remiantis esančia įstatymine baze sukurti eksperimentinį meno doktorantūros modelį, kuria svarbiausia būtų menininko ar dizainerio praktika, o meninis tyrimas būtų įgyvendinamas kartu su socialiniu partneriu (muziejumi, galerija, etc.). 

Numatomi rezultatai:

  • Nacionalinių meno doktorantūros modelių duomenų bazė.
  • Eksperimentinis CrD meno doktorantūros (beveik) be disertacijos modelis, pritaikytas kiekvienos šalies esamai ar būsimai sistemai.
  • Knyga (handbook) ir interneto puslapis su gerąja patirtimi.
  • Ir nematerialūs produktai kaip žinių ir žmonių apsikeitimas, patirties perdavimas ir t.t.

Plastic Justice: a new dimension in art and design education

Projekto būsena Įgyvendinamas
Projekto numeris 2020-1-IS01-KA203-065813
Projekto vykdytojas Islandijos dailės akademija ir Hagos karališkoji akademija (Nyderlandai)
Kiti projekto partneriai Fundacio privada Elisava Escola Universitaria (Barselona, Ispanija)
Vilniaus dailės akademija
The University of the Arts London (GB)
ELIA
Projekto laikotarpis 2020-10-01 - 2022-10-01
Atsakingas asmuo Audrius Klimas
Projekto vertė 190 644,00 Eur
VDA gaunama lėšų dalis  21 060,00 Eur

„Plastic Justice“ yra visos Europos švietimo bendradarbiavimas tarp penkių meno ir dizaino akademijų Hagoje, Reikjavike, Barselonoje, Londone ir Vilniuje. Švietimo programoje, įskaitant konferenciją, parodą ir internetinę svetainę, kartu su regioninėmis aplinkosaugos srityje dalyvaujančiomis NVO ir mokslininkais daugiausia dėmesio skiriama nematomo mikroplastiko ilgalaikiam poveikiui žmogaus organizmui. „Plastic Justice“ siekia sukurti naujų rezultatų per tarp akademinius mainus ir lauko tyrimus, skatindamas sąmoningą ateities kartos dizaino švietimą.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos strateginės partnerystės programos. Dalyvaujančios mokyklos yra: Islandijos dailės akademija ir Hagos karališkoji akademija (Nyderlandai), Fundacio privada Elisava Escola Universitaria (Barselona, Ispanija), Vilniaus dailės akademija, The University of the Arts London (GB), ELIA-European League of Institutes of the Arts.

Temos

  • Pilietinis dalyvavimas / atsakinga pilietybė
  • Švietimo įstaigos ir pramonės bendradarbiavimas
  • Švietimo įstaigų socialinė / aplinkosauginė atsakomybė

https://plasticjustice.eu/