Projektinė veikla

Tekstilė ateičiai / Textile for future

Projekto būsena Įgyvendinama
Skirtas finansavimas 9 350,00 Eur
Atsakingas asmuo Monika Žaltauskaitė Grašienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2020-06-01 - 2020-12-10
Projekto portfelis Meno projektų portfelis

Projekto tikslas - stiprinti tarptautinę partnerystę, pasidalinti sukauptomis patirtimis, skatinant naujas tekstilės kryptis bei tendencijas ir plėsti visuomenės suvokimo apie šiuolaikinės tekstilės meno tarptautiniame kontekste svarbą bei daugiasluoksiniškumą.

Lietuvos, Baltijos šalių ir Didžiosios Britanijos tekstilės meną sieja tvirti dalykiniai ir profesiniai ryšiai, artimas šiuolaikinės tekstilės, grįstos giliomis tradicijomis, supratimas, panašus dabarties menininkų santykis su savo šalių praeities meninėmis ir etinėmis vertybėmis. Šiuolaikinės tekstilės medijų jungtys praplečia tekstilės meno suvokimą kaip integralią šiuolaikinio meno lauko dalį bei pritraukia tiek tradicines (tekstilės meno parodų), tiek naujas (šiuolaikinio meno) auditorijas.