Paradigmos poslinkis nuo tradicinių į kūrybines industrijas - tvarios regioninės plėtros esmė

Paradigmos poslinkis nuo tradicinių į kūrybines industrijas - tvarios regioninės plėtros esmė

Projekto būsena Įgyvendinama
Skirtas finansavimas 3 000,00
Atsakingas asmuo Linas Ramanauskas
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2018 - 2019
Projekto portfelis Meno projektų portfelis

Esminis "tradicinės" industrijos pokytis į kūrybines industrijas – darnios regioninės plėtros pagrindas" – tai iniciatyva sukurti edukacinę platformą, jungiančią patyrusių tarpvalstybinių partnerių intelektinius gebėjimus: Kuldygos savivaldybę, Vilniaus dailės akademijos Nidos meno koloniją (aukštasis mokslas), Klaipėdos kultūrų komunikacijų centrą (Klaipėdos savivaldybė), Liepojos kūrybinių industrijų klasterį (NVO). 

Projektas numato spręsti vieną iš svarbiausių tarpvalstybinių iššūkių – darbo rinkos intelektinius pajėgumus, kurie yra vienas iš svarbiausių išteklių regioninei plėtrai vystyti. Projekto tikslai yra dviejų metų trukmės švietimo programos įgyvendinimas 160 dalyvių, projekto partnerių darbo patalpų ir studijų modernizavimas, naudojant informacines ir komunikacines technologijas (ICT), multimedijos (Klaipėda), konferencijų (Nida), tekstilės (Liepoja) ir 3D prototipų (Kuldyga) įrangą. Dalyviai iš meno, dizaino, švietimo ir verslo ir kt. sričių bus kviečiami dalyvauti mokymuose ir seminaruose, o viešos paskaitos apie kūrybinį mąstymą ir parodos bus pasiūlytos plačiajai visuomenei, tačiau modernizuotos studijos bus prieinamos plataus spektro mokymams ir bendradarbiavimui kūrybinių industrijų srityje.