2013 m. lapkričio 1-ąją baigėsi Prano Mašioto 150-osioms gimimo metinėms skirtas paveikslėlių knygų konkursas. Jį organizavo IBBY Lietuvos skyrius kartu su „Sūduvos“ kultūros fondu (http://rubinaitis.lnb.lt/index.php?-1735758825).
Skubame pasidžiaugi, jog Grafikos katedros studentai nuskynė laurus!

  • I-oji vieta atiteko studentei Monikai Vaicenavičienei (IV k.) už kūrinį „Paliegusi obelis“

Iliustracijų autorė – Monika Vaicenavičienė,  „Paliegusi obelis“, 2013

  • III- čioji vieta- studentui Šarūnui Joneikiui (IV k.) už „Vištelę“

  

 Iliustracijų autorius – Šarūnas Joneikis, „Vištelė“, 2013

 

  • Padėkos raštu pasveikintas ir dar vienas IV k. studentas – Vladimiras Leleiva.

Iliustracijų autorius – Vladimiras Leleiva, „Juozukas, pieštukas ir trintukas“, 2013