Tarptautinė kūrybinė iliustraciojs koloboracija „100“

2018 m. kūrybinei tarptautinei koloboracijai ir praktikai kūrybiškam bendradarbiavimui jungėsi VDA VF Grafikos katedros studentai su dėst. Jolanta Mikulskyte ir Southampton Solent University (Jungtinė Karalystė) Visual communications / Illustration fakulteto iliustracijos  studentai su dėstytojais, menininkais Jonny Hannah ir  Ceri Amphllet.

Ši kūrybinė praktika /meninė koloboracija konceptualiai oreintuota į 100-ą: 1918 – 2018 atkurtos Valstybės šimtmečio kontekstą. Tarptautinės praktikos tikslai:

  • JK ir LT meno studijų krypčių programų dalyvių meninės koloboracijos tyrinėjans
  • vietinę Kuršių Nerijos aplinką, bendruomenę; meninio žemėlapiavimo atvejai;
  • Emigracijos ir antros Lietuvos sąvoka-būsena-situacija;
  • Refleksija ir savirefleksija laikmečio kontekste;
  •  Bendra paroda pristatanti bendradarbiavimo kūrybinius rezultatus NMK ir Vilniuje
  • galerijoje 5 Malūnai, numatant projekto sklaidos galimybes.

2018 m. NMK kūrybinės praktikos koloboraciją tarp VDA ir Southampton Solent University (JK), Visual communications/Illustration fakultetų dėstytojų ir studentų paskatino šį rudenį pasirašyta Erasmus sutartis tarp abiejų institucijų; spalį vykę itin sėkmingos kūrybinės dirbtuvės „Vilnius manifesto“ vadovaujamos prof. J. Hannah ir I. Gineikienės; pristatyta paroda VDA „Literatų street“ kurioje JK studentai skaitė lietuvių autorių tekstus ir kūrė autorines vėliavas. Kūrybinių dirbtuvių manifestai išleisti žurnalo formatu ir tęsia savo gyvenimą tiek LT tiek JK.