2020 m. rugsėjo 29 d. 18 val. VDA Grafikos katedros studentai surengė kūrybinį ritualą

Meno ir kūrybinių veiklų mylėtojus kvietė susitikti ir susiburti INPUT erdvėje, skambant gyvam garsui ir kylant naujam vaizdui…Erdvėje žodis virto garsu, o garsas - mūsų kalba.

INPUT erdvė - tai katalizatorius improvizacijai, kurios pradžia Akademijoje, o galutinė išraiška OUTPUT formate.

Skambėjo Dominyko Snarskio ir Mindaugo Stumbro gyvai atliekama improvizacija.

Renginio vieta: VDA Vilniaus fakulteto Naujųjų rūmų (Malūnų g. 5) 2 a., virš parodų erdvės „5 malūnai“.

[[preview external content]] https://input1.weebly.com/

Nuotr. aut. M. Marcelionytė-Paliukė

Renginio kuratorė: VDA grafikos studijų programos absolventė Justė Kuliešaitė.

Renginio organizatorių komanda: VDA grafikos studijų programos III k. studentės: Anastasija Fokša, Anna Chostegian, Gerda Adiklytė, Kamilė Jankauskaitė.