Projektinės / profesinės praktikos. 2023

2023-2024 m. m. rudens semestro metu, Grafikos bakalauro 4-o kurso studentai turėjo Projektinės / profesinės praktikos dalyko (lekt. Elena grudzinskaitė) hibridines teorines ir dalyvaujamojo pobūdžio paskaitas, išvykas, susitikimus, kurių metu tyrinėjo menininko kaip kultūros ir verslo veikėjo vaidmenis. Dabartininės kultūros kontekste jaunas kūrėjas privalo būti sąmoningu ir aktyviu tiek kūrybinės praktikos realizavimo, tiek jos organizavimo ir savivadybos prasme, būti matomu kūrybinio lauko dalyviu. Dalyko studijų metu buvo aiškinamasi: kokias veiklas, užduotis, darbus atlieka menininkas; kaip menininkas gali įteisinti savo veiklą; kokiais būdais gali pritraukti paramą, finansavimą menininiams projektams teikdamas paraiškas įvairioms kultūros ir meno paramos institucijoms ir fondams; buvo aptarti menininko komunikacijos su galeristais ir užsakovais aspektai; autorių intelektinių ir turtinių teisių klausimai.

Kurso metu, be teorinių paskaitų, buvo vykdomos išvykos į menininkų studijas, bendraujama su galerijų vadovais, tiriamas vietinis meno organizavimo / vadybos laukas.

Rugsėjo 22 d. išvyka į 14-ąją Tarptautinę Kauno bienalę, galeriją Meno Parkas, Kauno paveikslų galeriją.

Spalio 6 d. Susitikimas ir pokalbis  su AV17 galerijos koordinatore Paule Vaitkute, Jurgos Barilaitės parodos „Dugnas” lankymas.

Lapkričio 10 d. Susitikimas- paskaita su iliustruotoja Kornelija Žalpyte studijoje apie iliustruotojo praktiko darbą. Kornelija pasidalino gyvenimo ir išgyvenimo iliustracijos ir knygos pasaulyje patirtimis, įkvėpiančiais savo veiklos pavyzdžiais ir pasiekimais, naudingais teisinės ir buhalterinės veiklos patarimais jaunajam iliustruotojui.

 

Lapkričio 17 d. susitikimas-paskaita su vizualaus meno kūrėja Marija Šnipaite, kurio metu menininkė pasidalino savo meninės veiklos vadybos bei pedagoginėmis patirtimis ir žiniomis, bendravimo ir bendradarbiavimo aspektais su galerijomis, kuratoriais ir parodų architektais.

Gruodžio 1 d. susitikimas-paskaita su kaligrafu, menininku, grafikos dizaineriu Linu Spurga Jaun., kurio metu Linas su studentais pasidalino turtinga kūrybine patirtimi bei praktiniais patarimais kaip jaunajam menininkui nepasiklysti įvairių veiklų sferose, užvėrus akademijos duris su diplomu rankose.

Dalyko tikslas - jauną kūrėją priartinti prie šiuolaikinės kultūros politikos, išaiškinti pagrindinius menininko savirealizacijos veikimo principus, ugdyti praktinius ir teorinius įgūdžius vykdant savo kūrybinės ar edukacinės veiklos sklaidą. Ugdyti socialinius, profesinius bei vadybinius gebėjimus, taikant „mokymosi visą gyvenimą” principus.

Dalyko dėstytoja lekt. Elena Grudzinskaitė