Susitikimai Leipzig knygų mugėje, 2015

Prof. Kęstutis Vasiliūnas su dukra Agota 2015 metų kovo 12-15 dienomis buvo išvykęs į Leipcigo knygų mugę. Kelionės tikslas — išeksponuoti kolekciją dailininko knygų, atrinktų iš „7-osios tarptautinės dailininko knygos trienalės Vilnius 2015“, susipažinti su tarptautiniais knygos meno pasiekimais ir atradimai, bei pratęsti bendradarbiavimą su užsienio galerijomis ir menininkais.

7-osios dailininko knygos trienalės paroda buvo eksponuota galerijoje „IAKH: Globus Galerie + Edition Lebensretter“, Leipcigo knygų mugėje. Tai leidykla ir viena svarbiausių Leipcigo galerijų, leidžianti mažo tiražo dailininko knygas ir organizuojanti parodas.

Beje, „7-ojoje tarptautinėje dailininko knygos trienalėje Vilnius 2015“ dalyvauja, t.y. tarptautinės žiuri buvo atrinkti net keturi mūsų studentai: Roma Aukškalnytė, Monika Micevičiūtė, Miglė Pužaitė, Gabrielė Vingraitė. Monikos knyga buvo eksponuota Leipcige.

Labai malonu, kad parodoje susitikome Grafikos katedros studentę Moniką Micevičiūtę, išvykusią pagal Erazmus mainų programą ir studijuojančią „Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig“. Šalia studijų Monika savanoriavimo pagrindais dirba "Globus Galerie", tad mes turėjome gražaus laiko pasėdėti „mūsų“ galerijos prieglobstyje šalia dailininko knygų ir estampų, išgerti kavos ir padiskutuoti apie knygas, meną ir gyvenimą. Į Leipcigo knygų mugę savarankiškai atvyko Grafikos katedros studentas Vilmantas Žumbys, kuris rudens semestro metu taip pat studijavo „Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig“. Sekmadienį mugėje mus aplankė buvusi mūsų studentė Gabija Vidrinskaitė, kuri su draugu Matthias įsikūrė Leipcige. Taip jau išėjo, kad Leipcigo knygų mugė tapo susitikimo ir diskusijų vieta su kūrybingais ir puikiais jaunaisiais mūsų menininkais.

Leipcigo knygų mugėje aplankėme savo senus draugus. Susitikome su popieriaus, estampo, instaliacijų ir dailininko knygų  menininke Barbara Beisinghoff. Ji — mūsų studentų nuoširdi draugė, visada apsidžiaugianti pamačiusi jaunuosius kūrėjus iš Lietuvos. Pilna energijos ir noro pasidalinti meninėmis patirtimis su jaunimu. Kaip ir prieš metus, kai Leipcigo knygų mugėje buvo pristatyta Vilniaus dailės akademijos Grafikos katedra, susitikome su Halės dailės ir dizaino akademijos „Burg Giebichenstein University of Art and Design Halle“ prof. Sabine Golde — konceptualios dailininko knygos kūrėja. Jinai, prisimindama iš praeitos mugės mūsų Grafikos katedros studentų puikų meninį lygį, siūlo bendradarbiauti ir keistis studentais bei vykdyti bendrus meno projektus. Susitikome taip pat su garsiomis tipografikos menininkėmis, grupės „USUS“ narėmis — prof. Uta Schneider, kuriančią tipografiką, tekstines instaliacijas bei dailininko knygas ir dėstančią užsienio universitetuose, bei prof. Ulrike Stoltz dirbančia tipografikos, dailininko knygos ir garso srityse, dėstančią „Hochschule für Bildende Künste Braunschweig“ ir užsienyje. Aplankėme daugelio galerijų ir menininkų parodinius stendus, leidyklas bei gražiausios knygos konkurso parodą, kurią ištiko meninių vertybių krizė dėl nekompetentingos žiuri sprendimų. Bet apie skaudžius dalykus aptarsime kitame tekstuke.

Gaila, kad neturiu kam padėkoti, nes niekas nerėmė šios meninės – edukacinės išvykos. Todėl dėkoju studentams už gražiai ir šiltai praleistą laiką su jais Leipcigo knygų mugėje, už naktinius kebabus su puikia arbata Monikos butelyje paskutinį vakarą, jau po mugės, kai sėdėjome pavargę, bet pilni įspūdžių ir nenoro išsiskirti, prieš išvažiuojant į tėvynę.

Prof. Kęstutis Vasiliūnas